Radar · Inrikes

Stora skillnader i kommuners beredskapslager

Det är stor skillnad mellan kommunernas beredskapslager av skyddsutrustning, som munskydd och visir.

Det är stora skillnader mellan olika kommuners beredskapslager av skyddsutrustning, som munskydd och visir. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio Ekot gjort.

Vissa kommuner har lager som beräknas räcka i upp till tio månader, andra har tagit höjd för två veckor.

I en enkät som 213 av landets 290 kommuner svarat på uppger nästan alla, 211, att de i nuläget helt eller delvis har ett tillgängligt lager av skyddsutrustning, eller tillgång till lager tillsammans med andra aktörer, främst andra kommuner.

Men storleken på lagren varierar stort. Bara 13 kommuner har lager som beräknas räcka över ett halvår, medan 48 uppger att de har högst en månads lager.

Det finns inga nationella riktlinjer för hur stora kommunernas lager av skyddsutrustning bör vara, vilket Emma Spak, chef för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, SKR, är kritisk till.

– Det är lätt att säga att det ska finnas lager, men om man inte vet vad man ska ha i lagret eller hur länge det ska räcka då blir det svårt och där behöver man en gemensam målbild för vad det är vi ska klara av och vad det är vi ska ha byggt upp, säger hon till radion och vill att Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV