Radar · Inrikes

Tegnell: Kan finnas en roll för munskydd

Ytterligare fem personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige.

Rekommendationer som råder i Sverige kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå ett tag till, enligt Anders Tegnell. Samtidigt öppnar Folkhälsomyndigheten för att det kan finnas en roll för munskydd på lokal nivå.

–I Europa ser vi en ökad smittspridning. Däremot i Sverige ser vi ut att ha gått från en större till en mindre smittspridning, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten på dagens myndighetsgemensamma presskonferens.

– Vi ser en fortsatt minskning, fortsätter Tegnell.

Rekommendationerna som Sverige har nationellt kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå ett tag till, enligt Tegnell.

– Men vi kommer ha ett tydligt system för föreskrifter på lokal nivå, säger Anders Tegnell.

– Det kan finnas en roll för munskydd på lokal nivå, säger Anders Tegnell som påpekar att det i sådana fall i första hand är som ”symboliskt värde” om man i övrigt har följt alla andra riktlinjer och rekommendationer.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen, säger under presskonferensen att de gör en bedömning att de inköp som gjorts av kommuner och regioner det senaste halvåret kommer att räcka för de behov som kan uppstå, med hänvisning till tillgången på personlig skyddsutrustning.

På måndagen kom Folkhälsomyndigheten med ny vägledning kring testningen av barn och unga, vilket statsepidemiologen kommenterade under tisdagens presskonferens.

– Egentligen är det ingen förändrad riktlinje, säger Anders Tegnell.

Det är det här för att barn ska kunna vara kvar i skolan och inte vara hemma mer än nödvändigt, enligt Tegnell. Det är hälso- och sjukvården som ska ansvara för testningen.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har ytterligare fem personer med bekräftad covid-19 rapporterats döda i Sverige.

Därmed har 5 813 smittade personer avlidit i landet till följd av pandemin. Totalt har 84 521 personer bekräftats smittade av covid-19 i Sverige.