Radar · Basinkomst

Basinkomst i tre månader – Spanien hinner inte med ansökningar

Utebliven turism har drabbat Spanien hårt.

Sedan Spanien införde ett program för basinkomst i maj har bara en bråkdel av ansökningarna hunnit handläggas. Nedskärningar i den offentliga sektorn är en av orsakerna, anser facket.

För att möta de ekonomiska konsekvenserna av pandemin föreslog Spaniens vänsterorienterade koalitionsregering i början av året åtgärder för att garantera folket en inkomst. I maj godkändes ett program som möjliggör för varje vuxen att erhålla en basinkomst, en ersättning på 462 euro (4752 kr) i månaden, och ytterligare 139 euro (1430 kr) per person för familj.

750 000 ansökningar kom in

Ansökning om det ekonomiska tillskottet har kunnat göras sedan den 15 juni. Sedan dess har socialförsäkringskontoret mottagit 750 000 ansökningar av vilka 143 000, 19 procent, har behandlats och 80 000 godkänts, skriver Macau business magazine. Enligt CSIF, landets ledande fackorganisation för tjänstemän, är dock handläggningstakten långsammare än så.

– Nästan 99 procent av ansökningarna har inte behandlats, säger talespersonen Jose Manuel Molina till AFP.

Socialkontoret har i själva verket bara gått igenom 6000 ansökningar medan 74 000 hushåll som redan var berättigade till andra former av bidrag beviljades den garanterade inkomsten automatiskt.

Molina menar att den nya situation som uppstod till följd av pandemin förvärrades av de nedskärningar som gjorts i den offentliga sektorn, där personalstyrkan har minskat med 25 procent det senaste decenniet. De avdelningar som ansvarar för basinkomstprogrammet har bara 1500 anställda, och dessa ska också handlägga pensionsansökningar. De ansökningar om basinkomst som hittills inkommit motsvarar ett helt års pensionsansökningar, säger Jose Manuel Molina.

Saknar befogenheter

För att förstärka bemanningen har 500 personer tillfälligt anställts men dessa saknar befogenheter för att formellt godkänna själva ansökningarna. När programmet lanserades var tanken att ansökningar skulle kunna göras med hjälp av ett enkelt formulär online, men det har visat sig vara svårt för många låginkomsttagare utan dator och tillgång till internet. För att få ett personligt möte är väntetiden ungefär två månader, enligt CSIF.

Behovet av den garanterade inkomsten förväntas öka. Regeringen har räknat med att runt 850 000 hushåll – 2,3 miljoner personer – är berättigade till bidraget. Den statliga kostnaden för programmet beräknas uppgå till 3,5 miljarder euro (ca 36 miljarder kr) per år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV