Radar · Miljö

Svensk biogasproduktion ökar igen – efter tre år

Den svenska biogasproduktionen ökade under 2019, efter att ha stått still i tre år.

Produktionen av biogas i Sverige ökar igen, efter att ha legat på en konstant nivå under de senaste tre åren, visar nya siffror från Energimyndigheten.

2016 slutade biogasproduktionen i Sverige att öka och låg därefter på en konstant nivå under de kommande två åren. Men nu ökar produktionen igen. De senaste siffrorna från Energimyndigheten visar att produktionen av biogas i landet ökade med 3,3 procent under fjolåret, skriver Aktuell hållbarhet. Produktionen i samrötningsanläggningar står för den största delen av ökningen.

Totalt förbrukades knappt 4 TWh biogas i Sverige under 2019, vilket är en ökning med sju procent jämfört med året innan. Cirka 1,8 GWh av dessa är importerad biogas, varav två tredjedelar från Danmark och resten från övriga EU. Den svenska produktionen har legat lågt under de senaste åren och har framförallt haft svårt att konkurrera med dansk biogas. Men nu ökar produktionen igen.

”Det tillfälliga produktionsstöd som infördes mot slutet av 2018 tycks ha förbättrat konkurrenssituationen för svensk uppgraderad biogas i befintliga samrötningsanläggningar, där produktionen ökade med 7 procent. Vi välkomnar regeringens besked i budgetpropositionen för 2021 att det tillfälliga biogasstödet förlängs”, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige, till Aktuell hållbarhet.

Biogasproduktionen i Sverige

Totalt finns det 280 anläggningar som producerar biogas i Sverige.
Under 2019 producerades 2 111 GWh biogas i landet, en ökning med 3,3 procent jämfört med 2018.
Nära hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 35 procent av all biogas. Totalt producerades 738 GWh biogas vid svenska reningsverk 2019, en ökning med 2 procent.
Nästan hälften av biogasen produceras i så kallade samrötningsanläggningar.
Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror – som matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin – kan de producera en stor mängd biogas.
Med ren biogas i tanken uppges utsläppen av växthusgaser för en gasbil vara upp till 80 procent lägre än med bensindrift. 
Källa: Energigas Sverige, Naturskyddsföreningen.