Glöd · Ledare

Byt värdegrund Jensen – inte klädkod!

Vi var nog många som satte i vrångstrupen i tisdags när vi hörde nyheten om att en av Jensens grundskolor infört klädkod för eleverna. Läget blev inte bättre av att Mats Rosén, grundskolechef för Jensen, meddelade att det är en rekommendation som gäller alla deras grundskolor.

Men vad var det som egentligen hade hänt? Det är framförallt två saker. Men vi återkommer till det andra sen.

I början av läsåret gick det ut rekommendationer till föräldrarna på en grundskola i Göteborg om att man ska klä sig ordnat. Man börjar med en kort beskrivning av hur man vill att eleverna ska klä sig vid högtider, och sen avråds eleverna att bära kläder som skapar “sämre klimat runt eleven” och ger en “negativ bild” av densamme. Ett av exemplen som ges är “mjukisbyxor och så kallad becknarväska” som, tydligen, associeras till machokultur, utanförskap eller kriminalitet. 

Till skillnad från frågan om skoluniform så är inte skolverket entydiga med att klädkoder är förbjudna rakt av. Man konstaterar i samband med diskussionen om skoluniformen att det till viss del kan strida mot yttrandefriheten att förbjuda eleverna att bära vissa kläder, och att skolorna är tvungna genom skollagen att låta individens frihet och integritet genomsyra skolan.

Men Jensen är kloka nog att prata om vad som är önskvärt och inte, istället för att rakt av förbjuda elever att komma i de kläder de har på sig. Att skicka hem elever för att de bär mjukisbyxor hade med all sannolikhet inte varit lagligt. Inte heller att kräva av eleverna att komma finklädda på högtider (som man uppmanar), då grundskolan enligt regeringsformen ska vara avgiftsfri.

Första tanken är såklart att man på Jensen har enorma problem med gängbildningar och kriminalitet. Men vi försäkras om att det inte är fallet, och vi får också all anledning att tro att det inte är det som det handlar om, när vi får veta resten av innehållet i brevet som gick ut från rektorn till föräldrarna vid den där skolan i Göteborg.

Rektorn beskrev hur skolan inte var för alla, men att man i regel trivs bra där om man delar deras uppfattning om vad som är viktigt. Han fortsatte med att berätta om den resa som skolan har gjort, från att i början ha 90 procent av eleverna från socialt utsatta områden med dålig studiero till att ”Idag kommer minst 90 procent av våra elever från vårt närområde och vi lockar utan tvekan stadens mest ambitiösa och skötsamma elever.”

Tanken att man på Jensen vill välja sina elever, hellre än jobba med de man har, överraskar kanske inte om man lyssnar vidare på Mats Rosén, klädkod har man nämligen haft länge för lärarna och funnit att det varit effektivt för att de ska “gå till jobbet och fokusera på arbetet”. Och han fortsätter med att han vill att eleverna på samma sätt ska fokusera på studierna och att nå höga resultat, inte på kläderna och andra attribut. Han säger det ihop, men jag hoppas att han inte menar att han haft lärare som lagt sitt huvudsakliga fokus på vad de själva och andra bär istället för att arbeta. Men tvivelsutan har man haft problem med lärare. Skillnaden är dock att när det gäller dåliga lärare kan de faktiskt söka nytt jobb. Elever som inte trivs med reglerna hos Jensen är tvingade att vara kvar. Om man inte, som vi kan ana att Jensen vill, byter till en skola med annan huvudman.

Jensen är inne på fel spår, i strid med sitt uppdrag. Vi kan inte ha en stor skolkoncern i Sverige som bemöter att deras elever döms utifrån vilka kläder de bär istället för utifrån vilka de är, med att förbjuda (eller “avråda från”) kläderna. Det är dags för Jensen att ta tag i sin värdegrund. För med budskapet man nu skickar ut, sänder man också signalen till eleverna att den som klär sig annorlunda, om så bara med mjukisbyxor, den är det något fel på.

Språkrörsvalet i MP ser ut att bli en öppen process.

Presidentvalet i USA.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV