Radar · Integritet

Kritik mot behandling av äldre under pandemin

Kritiken från anhöriga handlar till exempel om att de äldre inte har fått behandling mot covid-19 utan ges palliativ vård, ibland utan att få träffa läkare.

Värdet av en åldrings liv – frågan om alla äldre fick den vård som de hade rätt till ställdes i söndagens avsnitt av Konflikt. Flera anhöriga är kritiska. Margareta Anderssons mamma dog utan att få den chans hon förtjänade, menar hon.

– Läkareden säger att man ska rädda liv, det måste vara grundläggande oavsett om det är en gammal människa eller ung, säger hon i Konflikt.

Läkare kan ta hänsyn till biologisk ålder men det är inte tillåtet att prioritera utifrån kronologisk ålder. Det strider mot människovärdesprincipen.

Antalet äldre som fick intensivvård minskade kraftigt när antalet covid-19-fall ökade som mest i Sverige, enligt en färsk kartläggning från Svenska dagbladet.

Även från Socialstyrelsen riktas kritik mot att nästan häften av drygt 4 000 döda i Sverige fanns i äldreomsorgen och vissa brister har pekats ut: låg utbildning bland personal, patienter/brukare får träffa för mycket personal och brister i samordning mellan huvudmän.

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, säger att om en patient får intensivvård handlar inte om hur gammal en patient är utan om den kan tillgodogöra sig vården.

– Vi har kritiserat att det inte oftare är dokumenterat att man har ett brytpunktssamtal när man går över till palliativ vård och att kommunikationen med de anhöriga och närstående måste bli bättre, säger han i Konflikt.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) hade i slutet av maj fått in 3 000 anmälningar om risker och inlett en omfattande tillsyn av vård och behandling på äldreboende. I ett pressmeddelande beskrivs att tillsynen sker ”mot bakgrund av Ivo:s egna iakttagelser och rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling”.

– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt. Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Det gäller även nu, under pågående kris, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Fokus för tillsynen ska vara att patienter i äldreboende får individuell bedömning av läkare samt att vård och behandling sker i enlighet med bedömningen.

I Svenska dagbladets granskning framkommer även problem med brist på skyddsutrustning och att det inte finns läkare på äldreboenden.

– Det är obegripligt att geriatrikerna som är experter på äldres sjukdomar inte finns på särskilda äldreboenden där våra allra sjukaste bor. Något som lett till att sjuka äldre har dött i onödan, säger Ingemar Skoog, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, i tidningen.