Radar · Integritet

Förslag: Kontantkort måste registreras

Barn med mobiltelefon med apparna snapchat och tiktok.

En skyldighet att registrera kontantkort bör införas. Det föreslår en statlig utredning. Syftet är att underlätta polisens brottsbekämpande arbete.

Enligt utredaren Sigurd Heuman är det nödvändigt för att polisen ska kunna knyta till exempel hemlig avlyssning till en person.

Enligt utredaren är förslaget inte ett hot vare sig mot rätten att vara anonym eller grundlagens rätt till meddelarfrihet och källskydd.

Frågan togs upp redan 2012 av dåvarande regering men det ledde aldrig till något förslag. Motivet då var att det skulle innebära ett tungt åliggande för operatörerna och att människor skulle förlora rätten att vara anonyma.

Man hänvisade även till att det går att köpa utländska, oregistrerade kontantkort, samt att brottslingar skulle kunna använda sig av målvakter.

Utredaren Sigurd Heuman menar att skälet för att införa en registreringsskyldighet väger över. Dels att åtagandet inte är så stort, dels att flera länder redan har infört en registreringsskyldighet.

Problemet med målvakter kan uppstå, anser han, men framhåller att även det innebär möjligheter för polisen att spåra brottslingar.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) välkomnar utredningen.

– Jag ser utredningen som en oerhört viktig pusselbit i kampen mot den organiserade brottsligheten. Mobiltelefoner som används i brottslighet är i stort sett alltid oregistrerade kontantkort. Även personer med koppling till internationell terrorism använder det, säger han.

– Vi ska göra det svårare och svårare för inte minst gängkriminella att gömma sig bakom anonymitet, säger Damberg.

Regeringen kommer nu att jobba vidare med förslaget.