Radar · Miljö

Sydpolen värms tre gånger snabbare än resten av världen

Jordglob som visar Sydpolen.

En studie som nyligen publicerades i Nature Climate change visar att Sydpolen under de senaste 30 åren har värmts upp tre gånger snabbare än resten av världen. Det talar emot det forskarna tidigare trott, att de inre delarna av Antarktis inte skulle vara så känsliga för uppvärmning.

Forskarna bakom studien menar att den snabba uppvärmningen troligtvis beror på en blandning av mänskligt skapad klimatförändring och på naturliga variationer i vädret i de tropiska delarna av Stilla havet, det skriver Kyle Clem, en av forskarna i tidningen The Guardian.

Sydpolen ligger på den kallaste platsen på jorden: den antarktiska platån. Här ligger genomsnittstemeraturen på vintern på -60 grader, medan sommargenomsnittet ligger på -20. Ändå har forskarna kunnat se en kraftig uppvärmning under den senaste 30-årsperioden.

Forskargruppen analyserade data från väderstationen på Amundsen-Scott-basen vid den geografiska Sydpolen och det visade sig att genomsnittstemperaturen ökat med 1,8 grader mellan 1989 och 2018, vilket gör platsen till en av de snabbast uppvärmande platserna i världen.

Temperaturerna på Antarktis har varierat kraftigt och med stora regionala skillnader. Väderstationens mätningar startade 1957 och fram till 80-talet var den generella trenden en nedkylning på Antarktis inland. Detta samtidigt som temperaturerna i Västantarktis har ökade. Men från 80-talet och framåt så har temperaturerna på Amundsen-Scott-basen ökat, och i en snabbare takt sedan början av 2000-talet. Under samma period så stannade uppvärmningen av Västantarktis av och började istället en nedkylning.

Orsakerna bakom de olika trenderna tror forskarna beror på två helt olika vädersystem i östra respektive västra Antarktis. ”En av anledningarna till Sydpolens uppvärmning var ett starkare lågtryckssystem och stormigare väder öster om Antarktishalvön i Weddellhavet. Med ett medurs flöde runt lågtryckssystemen har detta transporterat varm, fuktig luft till den antarktiska platån” skriver Kyle Clem i The Guardian.

Forskarna har räknat ut att uppvärmningen är större än 99,9 procent av alla trender som varit möjliga utan mänskligt inflytande.