Radar · Migration

S-rapport: Flykting bör få hjälp i närområdet

Lars Stjernkvist, S-kommunalråd i Norrköping, är en av författarna till rapporten om en ny asyl- och migrationspolitik med radikala förslag från partiets tankesmedja Tiden.

Skyddsbehövande, som krigsflyktingar från Syrien, bör i första hand hjälpas i grannländer eller närområdet, inte i Sverige eller EU. Det föreslås i en rapport från Socialdemokraternas tankesmedja Tiden.

Söker de asyl i Sverige eller EU bör krigsflyktingarna skickas tillbaka till det grannland eller det land i närområdet som de har kommit ifrån eller bedöms ha kommit ifrån, enligt förslaget.

Det ska gälla även i massflyktslägen som under Syrienkriget och krigen på Balkan på 1990-talet.

Satsningar också

Det hela ska kombineras med stora satsningar av Sverige och EU på stöd till organisationer som UNHCR, för att förbättra möjligheterna till ett rimligt liv och försörjning i flyktingläger som gränsar till krigsområden.

För varje person som sänds tillbaka ska EU-länderna åta sig att ta emot en annan person från det land personen skickas tillbaka till. Den personen ska ha valts ut enligt den process som används för kvotflyktingar.

Förslagen är några bland många i rapporten ”Ordning och reda i vandringstid” om en mer ”rättvis, hållbar och integrationsdriven asyl- och migrationspolitik”. Bakom den står S-kommunalrådet i Norrköping, Lars Stjernkvist, partiveteranen och ideologen Anne-Marie Lindgren samt Tidens Daniel Färm och Martin Rynoson.

Föreslår mål

De föreslår något som liknar det volymmål som Moderaterna driver, ett mått på hur många asylsökande Sverige kan ta emot under ett år för att välfärd och integration inte ska äventyras.

Rapportskrivarna kallar sitt förslag för ett inriktningsmål, ett mål som ska sättas av ett nyinstiftat migrationspolitiskt råd. Målet ska inte vara ett definitivt tak, dock.

Om migrationspolitiska rådet bedömer att det kommer fler än vad Sverige klarar av sett till integrationsmöjlighet ”bör åtgärder vidtas för att minska antalet som kommer hit spontant eller via kvotöverföringar.”