Radar · Miljö

Ny undersökning: Majoritet kan tänka sig leva fossilfritt

Skolungdomar deltar i en skolstrejk för klimatet arrangerad av Fridays for future 2019.

Mer än varannan svensk kan tänka sig att leva fossilfritt inom tio år och är beredd att göra de personliga uppoffringar en sådan omställning kan medföra. Det visar en ny Sifoundersökning.

I undersökningen, som är gjord på uppdrag av PR-byrån Westander klimat och energi, har 1000 personer svarat på frågan hur de ställer sig till ett liv utan fossila bränslen inom tio år, även om det skulle innebära en rad uppoffringar i vardagslivet, så som att inte använda bensin och begränsa flygandet.  Resultatet visar att sex av tio, 61,6 procent, är positiva till en omställning.

– Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. Att en majoritet av svenskarna vill ställa om betyder att det finns en efterfrågan på lösningar i klimatfrågan. De företag som bidrar till att vi lämnar den fossila eran kan därför stärka sin konkurrenskraft, säger Jessica Henryson, affärsområdeschef för Westander Klimat och Energi, i ett pressmeddelande.

Kvinnor och unga mest positiva

De grupper som är mest positiva till en fossilfri vardag är kvinnor och unga. Knappt en tredjedel, 32,5 procent, har svarat nej på frågan om de kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen. Äldre män är den grupp som generellt har en mer negativ inställning.

– Allt fler företag ser nu de stora affärsmöjligheter som finns i att erbjuda fossilfria produkter. Ett tydligt exempel på det är nyheten om LKAB:s miljardsatsning på tillverkning av koldioxidfri järnmalm, säger Jessica Henryson.

Tydlig skillnad mellan politiska väljargrupper

Inställningen till att ställa om till fossilfritt skiljer sig också åt mellan de olika politiska partiernas väljargrupper, enligt undersökningen.

Mindre än hälften av Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas väljare som har svarat på frågan kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen inom tio år, medan en tydlig majoritet bland övriga partiers väljare är positiva till att ställa om, med de uppoffringar det skulle innebära i vardagslivet.

Fakta: Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 23 september till 4 oktober i form av en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade följande fråga:

”Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen av koldioxid halveras till senast 2030 och användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt. Det kan till exempel betyda att vi måste sluta använda bensin och diesel i våra bilar, att möjligheten att flyga begränsas och att vissa varor blir dyrare. Kan du tänka dig ett vardagsliv utan fossila bränslen inom 10 år, även om det innebär uppoffringar för dig?”

24,0 procent svarade: ”Ja, absolut.”

37,6 procent svarade: ”Ja, troligen.”

20,7 procent svarade: ”Nej, troligen inte.”

11,8 procent svarade: ”Nej, absolut inte.”

5,9 procent svarade: ”Tveksam, vet ej.”

Fakta: Parisavtalet och klimatmålen

Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen av koldioxid halveras till senast 2030 och användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt.

De svenska klimatmålen slår bland annat fast att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV