Glöd · Debatt

Splittra inte familjen Hoang!

En familj riskerar att få hela livet sönderslaget.

DEBATT Familjen Hoang är en familj med tre barn på två, tio och tolv år och riskerar att utvisas. Pappan (som sitter i förvar) till sitt hemland och mamman och barnen till hennes hemland. Efter 13 år i Sverige – där de är fullt ut integrerade.

Barnen är födda och uppväxta i Sverige. Familjen bor i Sundsvall. Pappan var regimkritiker tidigare i sitt hemland och blev bland annat torterad. Mamman var också emot de styrande i sitt hemland. Det var ett inslag i lokalradion P4 Västernorrland om dem häromdagen.

Även Sundsvalls tidning har tagit upp detta, och föreningen Farr skriver om det på sin Facebooksida. Det finns en namninsamling med drygt 3 092 namnunderskrifter just nu och en grupp på Facebook. Den har 679 medlemmar och växer hela tiden.

Migrationsverket har inte gjort en prövning av barnets bästa och på vilket sätt barnen kommit till tals de sista tre åren. Vilket ska göras enligt barnkonventionen. Mycket händer i ett barns liv på tre år. Skola, kompisar, med mera.

Pappan har jobbat och försörjt familjen här. De borde få stanna när de bott 13 år i Sverige med tre barn, den äldsta är tolv år, som sagt. Deras klasslärare intygar att det går bra i skolan. Man kan inte rycka upp tre barn mitt i deras uppväxt efter tolv år. Det blir ett trauma, naturligtvis.

Det är jättebra människor, skötsamma.

Trots att FN:s barnkonvention blivit svensk lag har det ännu inte skapats någon ny praxis för hur den ska tilllämpas i samband med utlänningslagen. Det har gått jättelång tid 13 år! Och allt går bra för familjen.