Radar · Politik

Små marginaler för många hushåll

Många hushåll har små marginaler.

Ett av fem hushåll klarar sig ekonomiskt högst tre månader vid arbetslöshet och var tionde saknar helt en sparbuffert.

Många hushåll i Sverige är hyfsat rustade inför en lågkonjunktur. Det visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Omkring 80 procent av de tusen tillfrågade uppger i undersökningen att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner.

Men nästan 30 procent står utanför a-kassan och 16 procent har ingen eller bara en halv månadslön efter skatt i sparbuffert.

”De allra flesta har fått det väsentligt bättre de senaste tio till femton åren men det gäller inte alla. Många lever fortfarande från hand till mun. Marginalerna i hushållsekonomin är små och en eventuell arbetslöshet skulle påverka dem hårt, skriver Swedbanks privatekonom Arturo Arques i en kommentar.

• Undersökningen: 1 060 personer i åldrarna 16 till 64 år svarade under perioden 27–29 mars.
Källa: Sifo, Swedbank