Radar · Politik

Ökat stöd till utsatta barn och kvinnor

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) har träffat representanter för kvinno- och tjejjourer.

Regeringen ökar stödet till våldsutsatta kvinnor och barn med hundra miljoner kronor. Deras utsatthet bedöms öka under coronakrisen.

Pengarna ska gå till organisationer och föreningar som bland annat arbetar mot våld i nära relationer och med utsatta barn.

Det utökade stödet har förhandlats fram mellan regeringen, C och L.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) har haft möte om situationen med bland annat riksförbundet Unizon och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourerna i Sverige, Roks. Bedömningen är att risken är stor för ökad utsatthet för kvinnor och barn på grund av coronakrisen.

Ett problem är att försöka nå ut till kvinnor och barn som behöver hjälp men är isolerade tillsammans med den som utsätter dem för våldet. Ett annat problem är att det kan vara svårare för dem att få hjälp när vård och socialtjänst är högt belastad på grund av coronakrisen.

Det utökade stödet på hundra miljoner kronor kommer att fördelas på till exempel kvinno- och tjejjourer, barnrättsorganisationer och organisationer som jobbar med integration och segregation.

Stödet omfattar även de som jobbar mot våld mot HBTQ-personer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Stödet ska fördelas så fort som möjligt nu under våren, men regeringen kommer att återkomma till hur det ska gå till.