Radar · Nyheter

WWF: Övergödning skadar Östersjön allvarligt 

Östersjön är drabbad av övergödning, syrefattiga bottnar och andra problem orsakade av utsläpp och förstörelse.

Den första algblomningen har drabbat Östersjön, enligt SMHI. Orsaken är höga halter av fosfor från lantbruket och döda bottnar i kombination med sommarvärmen. ”Algblomningen är ett tydligt tecken på att Östersjön inte mår bra. Men lösningar finns inom räckhåll om vi arbetar tillsammans,” skriver Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Algblomningen har börjat i området runt Gotland där det har bildats en viss ytsamling. När blomningen når kusten är oklart. Tillväxt och spridning är beroende av väder och vind, skriver  WWF.

– Länderna runt Östersjön måste arbeta tillsammans och leva upp till sina löften. Vi måste kraftigt minska utsläppen av övergödande ämnen om vi ska kunna rädda Östersjön, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Jordbruket står för den största orsaken till övergödningen som leder till algblomning och bottendöd. Enligt SMHI är nu runt 60 000 kvadratkilometer av Östersjöns botten helt syrefri, den sämsta siffran hittills.

Världsnaturfonden anger flera möjligheter till att minska näringsläckaget till Östersjön. Det kan bland annat vara genom att återskapa och anlägga våtmarker som fångar upp fosfor och minskar övergödningen. Andra åtgärder kan vara att bygga kantzoner som skiljer åkermarken från vattendrag.

– Det är viktigt både för miljön och den ekonomiska utvecklingen i regionen att vi ställer om till ett mer östersjövänligt lantbruk, säger Anders Alm, östersjöexpert på WWF.