Radar · Nyheter

Olaglig process vid brittisk vapenförsäljning

Storbritanniens premiärminister Theresa May.

Den brittiska regeringen agerade olagligt när den godkände export till Saudiarabien av vapen som kan ha använts i konflikten i Jemen, enligt en brittisk domstol.

– Appellationsdomstolen har kommit fram till att processen vid regeringens beslutsfattande var olagligt, säger domaren.

Regeringen hade inte gjort några slutgiltiga bedömningar om huruvida den saudiskledda koalitionen hade begått kränkningar av internationell humanitär rätt i det förflutna under konflikten i Jemen, uppger domaren efter domen.
Domstolens beslut innebär inte att tillstånd att exportera vapen till Saudiarabien måste dras in omedelbart.

Det betyder att den brittiska regeringen måste ompröva saken, måste göra nödvändiga utvärderingar om tidigare orosmoment, och ta i övervägande att det i vissa fall inte kan gå att nå en slutsats, säger domaren.

Rättssaken har drivits av Kampanjen mot vapenhandel (CAAT) som hävdar att vapnen använts för att bomba i Jemen.

Regeringen kommer att försöka överklaga domen, uppger handelsdepartementet.

”Den här domen handlar inte om huruvida besluten i sig var rätt eller fel utan om processen i att komma fram till dem var korrekt, säger en talesperson i ett uttalande.