Radar · Nyheter

Lärare gillar sina jobb – men byter ofta

De svenska lärarna upplever att det är studiero i ungefär samma uppfattning som sina kollegor i övriga OECD-länder.

Nio av tio lärare i Sverige gillar att jobba på sina nuvarande skolor. Samtidigt har tiden de stannar kvar på en arbetsplats blivit allt kortare.

En undersökning från OECD visar att lärarna i Sverige i regel trivs på sina jobb. En stor majoritet – åtta av tio – tycker också att fördelarna med yrket överväger nackdelarna. Ändå byter de arbetsplats allt oftare. Bland högstadielärare är mediantiden fem år på samma skolan, tre år kortare än då motsvarande undersökning gjordes 2013.

– Det är verkligen glädjande att en stor majoritet av lärarna trivs på sitt jobb. Men det är bekymmersamt med den höga personalomsättningen. Kontinuitet och stabilitet är viktigt för elevers lärande, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket i ett pressmeddelande.

När det gäller lärarnas upplevelse av studieron i klassrummen ligger Sverige på genomsnittet bland OECD-länderna.

– I debatten målas det ibland upp en bild av att Sverige sticker ut i jämförelse med andra länder när det gäller ordning och studiero. Men det finns inget stöd för detta i den här internationella studien, säger Peter Fredriksson.