Zoom · Syre förklarar

HD: CBD-olja är narkotika

CBD, cannabidiol, har blivit en miljardindustri i svallet efter legaliseringen av cannabis i länder som USA, men svenska HD har bestämt att CBD-olja som innehåller minsta spår av THC är narkotika.

Psykotropkonventionen, det låter som en roman av Kafka, eller kanske en ung Dostojevskij. Men det är bland annat den som Högsta domstolen lutar sig emot när den i veckan slog fast att hampaberedningar som innehåller THC är olagliga även om de producerats av laglig s.k. industrihampa, berättar Jerker Jansson.

Första halvan av förra seklet var en orgie i droganvändning. Heroin hade uppfunnits 1897 och gjorde opiatmissbruket ökade inte minst under världskrigen. Amfetamin framställdes ännu tidigare för första gången, men började användas medicinskt först efter första världskriget. Ecstacy och MDA skapades som bantningsmedel 1914, men hade för stora biverkningar för att kunna användas medicinskt.

Entusiasmen inför de nya preparaten var enorm, i synnerhet inför heroinet, vars namn från början var ett varumärke. Opium har odlats åtminstone sedan 3400 f.Kr. De första beläggen är från Mesopotamien och drogen har funnits med i storpolitiken sedan dess. De båda opiumkrigen under 1800-talet är mest kända, då Storbritannien och Frankrike tvingade Kina att tolerera deras handel med opium, trots att problemen var enorma bland den kinesiska befolkningen.

Under seklet ökade flera länder sina insatser mot narkotikabruket och i Sverige är det idag till och med förbjudet att ha narkotikaklassade ämnen i kroppen om de inte skrivits ut av läkare. Trots det beräknas marijuana och hasch omsätta minst en halv miljard kronor här i landet. Statistik visar att minst en kvarts miljon svenskar använder cannabis under ett år, att jämföras med amfetamin som används av högst en tiondel så många.

Missbruksproblem

Opiater är bland de mest potenta smärtstillande medel som finns och i vissa lägen anses de vara de enda som fungerar. Men de är extremt vanebildande och alltför lätta att överdosera. Det första fallet av heroinberoende rapporterades 1910 från The Bellevue Hospital i New York. Redan 1915 skrevs 425 beroende patienter in. Ett par världskrig senare rapporterar en miljon amerikaner att de använt heroin under det senaste året, 2,4 miljoner beräknas vara beroende av olika opiater och man räknar med att ungefär 200 000 dör varje år av opiatöverdoser. I Sverige räknar man med att ungefär 100 personer per år dör av heroinöverdosering.

Efter andra världskriget började nackdelarna med opiater bli uppenbara för alla och världssamfundet insåg att det behövdes gemensamma regler. 1961 antog FN Narkotikakonventionen som sa att narkotika endast fick användas till medicinska och vetenskapliga syften. Konventionen har kompletterats, 1971 av Psykotropkonventionen mot och på nytt 1988.

Det är dessa konventioner som Högsta domstolen hänvisar till i sin dom mot en person som åtalats för att ha haft fem flaskor med 25 ml CBD-olja i vardera. Åtalet ogillades utifrån legalitetsprincipen, men HD uttalar sig mycket tydligt om CBD-oljans legalitet. Innehåller den THC är den narkotikaklassad och som sådan olaglig.

Cannabis – mirakelmedicin eller dödsdrog?

Trots FN:s konventioner har cannabisbruket inte minskat i världen. Tvärtom har många länder legaliserat eller åtminstone infört regler som gör att cannabis i praktiken tolereras eller kan skrivas ut av läkare. Och många människor har upptäckt att de kan behandla olika sjukdomstillstånd med hjälp av cannabis. Hasch och marijuana har använts som folkmedicin sedan många tusen år och på senare år har forskning bekräftat den folkiga kunskapen.

Cannabis har i forskning bland annat visat sig vara verksamt mot smärta, olika neurologiska tillstånd som MS, vid PTSD, posttraumatisk stresssyndrom och för att reglera aptiten cancerpatienter och människor med AIDS/HIV. I form av CBD-olja har den mindre dramatisk effekt, men många människor upplever lättnad från sina besvär när de använder oljan.

De olika arter av cannabis som människor odlar innehåller en stor mängd olika kemiska ämnen, varav THC är det mest kända. Det är cannabisens alkohol, det ämne som gör att användaren blir berusad och som är narkotikaklassad. Det ämne som den som medcinerar med CBD-olja är ute efter heter CBD, cannabidiol, och är inte psykoaktivt, utan verkar genom att stimulera kroppens egna endocannabinoida system. Vår kropp producerar själv ämnen som finns i cannabis, ett system som finns naturligt hos alla däggdjur.

Industrihampa

Industrihampa, den lagliga hampa som odlas för att bland annat producera fibrer till rep och tyger är framodlad för att ha så låga halter THC som möjligt, men den innehåller tillräckligt med CBD för att framställa den olja som nu HD bestämt är olaglig. Med hänvisning till att THC är upptaget i FN:s olika konventioner menar domstolen att det inte spelar någon roll om råvaran, industrihampa, är lagligt om produkterna från den innehåller ämnet.

Eftersom mängden THC är mycket liten i oljan påverkar ämnet inte användaren, men själva framställningen av oljan innebär att man gör en beredning som bevisligen innehåller ett narkotikaklassat ämne, menar domstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV