Radar · Nyheter

Uppsala bäst på klimatanpassning

Foto: Pontus Lundahl/TTUppsala kommun toppar listan över kommunernas klimatanpassningsarbete.

Uppsala är den kommun som är bäst på klimatanpassning i Sverige följd av Sundsvall och Kristianstad. Men många kommuner i landet har inte någon plan för klimatrelaterade risker.

IVL Svenska miljöinstitutet och branschorganisationen Svensk försäkring har för fjärde gången kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete. Hälften av de 208 kommuner som svarat på en enkätundersökning uppger att de kartlagt olika klimatanpassningsåtgärder och knappt fyra av tio kommuner svarar att de tagit fram, eller håller på att ta fram, en handlingsplan för genomförande av anpassningsåtgärder.

Fler kommuner än i tidigare års undersökningar uppger också att de fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning.

”Samtidigt är det bara sex av tio kommuner som har analyserat hur tidigare extrema väderhändelser har påverkat kommunen. Det är anmärkningsvärt lågt med tanke på alla väderhändelser under senare år, till exempel skogsbränder, skyfall, översvämningar och förra årets värmebölja”, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska miljöinstitutet, enligt ett pressmeddelande.

Enligt Svensk försäkring inträffar redan i dag många klimatrelaterade skador och enligt organisationen har kommunerna en nyckelroll i klimatanpassningsarbetet.

”Undersökningen visar tydligt att alla kommuner behöver kartlägga och genomföra klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet”, säger Anna Rudérus på Svensk försäkring enligt pressmeddelandet.