Glöd · Ledare

Nu behöver vi ert stöd!

Att ge ut nyhetstidningar i en tid då tidningar löpande läggs ner är en utmaning. Att starta nya sådana är en än större utmaning. Och en riktigt stor utmaning blir det om en vill göra det som liten aktör utifrån ett frihetligt grönt tänk. Trots det har Mediehuset Grönt under fyra år vuxit och skördat nya framgångar. I dag har vi både fler prenumeranter och titlar än någonsin, trots det behöver vi på grund av Mediestödsnämndens brist på beslut nu få er hjälp för att kunna driva verksamheten vidare. Sist i denna text kan du se hur.

I dag skulle alla ni som är prenumeranter fått ytterligare en Syre på papper, med det bästa från veckans digitala utgivningar. Så blir det inte, utan Syre, och alla andra tidningar inom Mediehuset Grönt, har blivit tvungna att tvärbromsa och till september bara komma ut digitalt. Det skulle vi gjort ändå över sommaren, men först i juli.

Anledningen är att Mediehuset Grönt, till följd av ett obegripligt agerande av Mediestödsnämnden (tidigare Presstödsnämnden) och framför allt dess kanslichef, har hamnat i en akut ekonomisk kris. Ett agerande som bland annat innefattar att kansliet sedan början av året vägrat ta upp Syre Göteborgs ansökan om stöd för 2019 till nämnden (som är de som beslutar). Ansökan får alltså inte avslag, tidningen uppfyller alla kriterier, men den tas inte upp till behandling trots löfte om att den skulle komma upp på varje möte (4 st) hittills i år. Nu är nästa möte först i andra halvan av september, tidningen kommer alltså att ha behövt vänta minst nio månader av 2019 på driftsstödet för 2019.

Det trots att det står i förvaltningslagen 9 §  att ”ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt”. Det är lätt att se att detta ärende inte har hanterats snabbt. Under den här perioden har kansliet inte ställt en enda fråga till oss för att få mer information om hur vi arbetar. Istället har de ägnat ett hundratal timmar, alla tider på dygnet, åt att göra sökningar på våra hemsidor vilket ger anledning att även ifrågasätta både enkelheten och kostnadseffektiviteten. För att inte prata om saklighet och opartiskhet (§5 i förvaltningslagen).

Ansökan innehåller också justering av förra årets presstöd för Syre Göteborg. Totalt kommer det i september att röra sig om tre miljoner kronor som Syre Göteborg väntar på. Det är förstås ohållbart för ett litet medieföretag att vänta på så mycket pengar. Löner ska ut, trycket ska betalas, posten likaså och inte minst alla frilansare.

Men det stannar inte där. Sent på eftermiddagen den 24 april meddelar presstödsnämndens kanslichef att de stoppat utbetalningen av det stöd som skulle betalas ut dagen efter till Fria Tidningen och Syre. Stöd som nämnden beslutade om redan i december. Det på grund av en utredning som kansliet haft igång sedan november, men inte överhuvudtaget informerat oss om innan. Enligt den var tidningarna för lika, trots att intyget från TS Mediefakta (som mäter sådant här) visat på motsatsen. För att komma fram till det har kansliet valt att mäta på ett helt annat sätt än 1 kap §6 i presstödsförordningen föreskriver.

Vi låter oss dock inte knäckas så lätt. Enligt kanslichefen skulle problemet vara löst för Fria Tidningen eller Syre om den andra lades ner. Lösningen blev att lägga ner Fria Tidningen och ge alla prenumeranterna Syre istället. För att slippa säga upp personal slog vi ihop redaktionerna och så blev Syre femdagarstidning den 3 juni – vilket ingick i våra planer för tidningen, men skulle skett längre fram. Vi meddelade Mediestödsnämndens kansli att Fria Tidningen nu var nedlagd, men redan efter en timme fick vi veta att det inte hjälpte. Något som en ledamot i nämnden, som varit delaktig i två presstödsutredningar och hanterat två presstödspropositioner i riksdagen, själv kallar en systembugg.

Ovan är bara några exempel på Mediestödsnämndens kanslis märkliga agerande under det senaste halvåret. Vad som ligger bakom kan en bara spekulera i, vi får inga svar, men det handlar uppenbart inte om att värna mediemångfalden.

För att Mediestödsnämndens kansli inte ska lyckas svälta ihjäl oss genom att förhala beslut och inte kommunicera behöver vi nu ert stöd. I grunden, när alla beslut till sist är på plats, har vi en verksamhet som kommer kunna fortsätta att utvecklas starkt kommande år – och behövas mer än någonsin. Men vi behöver er hjälp att klara sommaren och början av hösten. Du hjälper oss bäst genom att:

• ge en gåva, vi behöver akut förbättra vår likviditet, sätt in dom på Swish 123 421 12 56 eller bankgironummer 5004-0245.
• fortsätt prenumerera (trots att vi nu under en period ”bara” kommer digitalt). Teckna också gärna en prenumeration på ytterligare en Syretidning eller höj upp din prenumeration till stödprenumeration.

Stort tack för ert stöd.

Alla bidrag till  Swish 123 421 12 56 eller bankgiro 5004-0245

Mediestödsnämnden – en myndighet vars beslut inte går att överklaga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV