Radar · Nyheter

Djurlivet hotas på Pepparholm

Måsfåglar på en av vägarna på ön Pepparholm.

Att växt- och djurlivet frodas på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund är ingen nyhet. Men den senaste tidens inventering visar en ny utveckling. En tredjedel av fågelarterna har plötsligt försvunnit från den konstgjorda ön.

– Ja, förra året hade vi 30 arter här, men i år har vi bara hittat 20, säger biolog Christian Ebbe Mortensen, som övervakat fågellivet på ön sedan 2001, till TT.

Den karga, grusbelagda ön med kalkhaltig jord börjar ändra karaktär. Naturen har tagit ordenlig form – tätbevuxna buskage med silvergrå havtorn och salix breder ut sig och täcker med tiden allt mer av marken.

Blåelden blomstrar vackert och i fuktiga diken breder smultronrevorna ut sig vid sidan om ängsnycklar. Den sällsynta orkidétypen finns kvar – trots förra sommarens torka.

Ett tag befarade Hans Ohrt, som är miljökonsult hos Öresundsbron, att just de dukat under i värmen.

Efter den första inventeringen trodde jag först att ängsnycklarna gått tillbaka. Kanske har de gjort det, men det finns fortfarande ganska stora bestånd kvar.

Nu i mitten av juni grönskar den konstgjorda ön, som blev klar i samband med bygget av Öresundsbron och som förbinder bron med en tunnel. Här trivs den rödlistade grönfläckiga paddan – och under de tjugo år som snart gått sedan den blev klar, har flera nya fågel- och växtarter upptäckts.

Fåglar försvinner

År för år har biologerna följt hur den från början kala ön fått allt rikare biologisk mångfald. Totalt har cirka 550 växtarter och 32 fågelarter registrerats.

Men på senare år har något hänt.

– Flera måsar, silvertärnor och vattenfåglar försvinner för att det blir för beväxt, förklarar Christian Ebbe Mortensen.

Vegetationen blir allt tätare, samtidigt som torka riskerar att drabba tillgången på sötvatten i öns sjöar och andra vattenansamlingar. Förra sommarens värmebölja gick dessutom hårt åt vissa arters fågelungar.

– Torka – en torr sommar och sen torr vår betyder mycket för ön. Om det är för torrt försvinner en del fåglar till andra platser, de flyger vidare, säger Christian Ebbe Mortensen.

Vissa arter kanske bara tillfälligtvis väljer bort Pepparholm för att i stället häcka vid skånska Foteviken vid Höllviken eller på danska sundsön Saltholm, som ligger en bit härifrån.

Då kan de mycket väl komma tillbaka ett annat år. Men en fågel räknar Christian Ebbe Mortensen inte med att få se mer.

– Jag tror inte att den lilla tärnan, småtärnan, kommer tillbaka.

"Lite bekymrade"

Den totala tillbakagången som upptäcktes vid senaste inventeringen av arter som storspov, silvertärna, strandpipare och skrattmås är oroande, anser miljökonsult Hans Ohrt.

Vi är uppriktigt sagt lite bekymrade.

Tanken från början var att Pepparholm skulle få växa helt fritt, men det är inte helt otänkbart att man i framtiden gör anpassningar eller åtgärder på delar av ön för att rädda kvar vissa arter, enligt Hans Ohrt.

Situationen ska först utvärderas – och ännu är inga beslut tagna.

Vi kommer att diskutera det med relevanta myndigheter i Danmark som ansvarar för det här.

Fakta: Pepparholmens naturliv

På den konstgjorda ön har ett flertal djur och växtarter dykt upp från fastlandet de senaste snart 20 åren.

Det handlar exempelvis om:

Växter:
Ängsnycklar
Svartvinbärsbuskar
Hedmåra
Höskallra
Smultron
Blåeld
Salix
Havtorn
Fåglar:
Vitkindad gås
Härmsångare
Lövsångare
Kråkor
Knölsvan
Skarv
Citronärla
Övriga djur:
En slags vivel, Ceutorhynchus resedae
Sälar
Vita kaniner (som någon människa troligtvis släppt ut)
Giftspindeln luffarspindeln