Radar · Nyheter

Greenpeace pekar ut svenskt skogsbolag

Svenska bolaget SCA pekas ut som miljöbovar av Greenpeace, då de på ett klimatskadligt sätt skövlar skog och anlägger plantager.

En ny rapport från Greenpeace pekar ut det svenska skogsbolaget SCA:s ansvar i den klimatskadliga skövlingen av skogen. I rapporten Countdown to Extinction kartläggs stora företags ansvar i den globala skogsskövlingen.

SCA är en av Europas största privata skogsägare och står för en gigantisk omvandling av naturskog till plantager. Greenpeace har vid ett flertal tillfällen kritiserat SCA:s skogsbruksmetoder för att de varken tar hänsyn till klimat eller biologisk mångfald. Senast i mars stoppade lokala aktivister SCA från att avverka ett område där ett 30-tal rödlistade arter identifierats.

SCA är certifierade enligt FSC, Forest stewardship council, och leverantör till många av världens större varumärken.

– Troligtvis är det så att konsumentbolagen tänker att FSC-märkningen är en garant för ett hållbart skogsbruk, så är uppenbart inte fallet. Trots att FSC-certifiering bland annat ska innebära fritt i förväg och informerat samtycke från samerna så fortsätter SCA att skövla den sista gammelskogen i Sápmi, utan skogar som kan förse renen med naturlig föda, dör långsamt renen och med det den Samiska kulturen, säger Lina Burnelius är ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace.