Radar · Nyheter

Stort kärnvapenmöte i Sverige

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TTUtrikesminister Margot Wallström (S).

I ett allt mer tillspetsat säkerhetspolitiskt läge samlar utrikesminister Margot Wallström (S) en skara länder utan kärnvapen till ett möte i Stockholm. På agendan står nedrustning. – Det är extremt viktigt att hitta nya sätt att närma sig den här frågan, säger Dan Smith, chef för fredsforskningsinstitutet Sipri.

15 länder har bjudits in till tisdagens ministermöte, samtliga utan egna kärnvapen.

Syftet är att prata ihop sig inför 2020 års konferens om det så kallade NPT-fördraget, i dagligt tal kallat ickespridningsavtalet, i New York. Konferensen hålls var femte år och inför nästa års upplaga hoppas Margot Wallström kunna sätta press på världens kärnvapenmakter.
– De tidigare gångerna har man inte gjort några framsteg alls. Det vi ser nu är att fler länder pratar om att skaffa sig kärnvapen, och retoriken är förändrad, man pratar om att använda dem, inte bara ha dem som avskräckning, säger hon.

På gästlistan till mötet i Stockholm står bland andra Japan och Tyskland, men även Sveriges grannländer Norge och Finland.

Enligt Dan Smith, chef för fredsforskningsinstitutet Sipri, kännetecknas den internationella diskussionen om kärnvapennedrustning och icke-spridning allt mer av rädsla och hopplöshet. Varje initiativ som ger skäl till hopp och optimism är i det här läget en framgång i sig, säger han.
– Ambitionsnivån är nog relativt blygsam. Om länderna kommer överens om att ses igen och diskutera konkreta processer för hur man ska komma framåt så vore bara det en bedrift.

Fakta: Mötet och deltagarna

Mötet om nedrustnings- och ickespridningsfördraget (NPT) äger rum i Stockholm på tisdagen, den 11 juni.

Utrikesminister Margot Wallström (S) leder mötet.

15 länder har bjudits in och kommer. Det är Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Sydkorea, Schweiz, Spanien och Tyskland.