Radar · Nyheter

Nytt andrum för aborter i Missouri

Foto: Jim Salter/AP/TTPlanned Parenthoods klinik i St Louis.

Missouris enda abortklinik kan förbli öppen tills vidare. Domaren Michael Stelzer kräver att delstaten fattar ett ”officiellt beslut” innan abortrörelsen Planned Parenthood kan överklaga att licensen ej förnyats.

Licensen löper ut eftersom tjänstemän säger sig inte ha kunnat fråga ut sju anställda.

Enligt Stelzer är alltså detta ej att betrakta som ett beslut, utan han kräver att delstaten fattar ett sådant. I väntan på det ska kliniken vara öppen.

TT