Radar · Nyheter

Ny rapport: ”Kryssningsfartygens utsläpp går under radarn”

Kryssningsfartyg för ankare i Köpenhamn.

Kryssningsfartygen i Europa släpper ut mer svaveloxider än alla kontinentens bilar gör tillsammans. De står även för mer än en tiondel av kväveoxidutsläppen, visar en ny rapport. Utsläppen orsakar både hälsoproblem och försurning av haven, men trots det är miljökraven på fartygsbränslen mycket mildare än fordonsbränslen.

Medan städer runt om i Europa inför restriktioner för bilars utsläpp har kryssningsfartygen inte omfattats av samma stränga krav. Men det är något Faig Abbasov på tankesmedjan Transport and Environment vill se ändrat.
 
– Lyxkryssningsskepp är flytande städer som drivs med bränslen som är bland de mest skadliga i världen, säger han.
 
Strängar krav avviserade
Enligt en ny rapport som tankesmedjan publicerat släpper det största kryssningsföretagets flotta ut tio gånger mer svaveloxider än Europas alla bilar. Från 2020 får fartygens drivmedel högst innehålla 0,5 procent svaveloxider, från dagens 3,5 procent. Men flera länder omfattas redan i dag av än hårdare krav, ändå står fartygen för mer utsläpp än bilarna. I Danmarks vatten, som omfattas av de strängare reglerna, släppte kryssningsfartygen exempelvis ut 18 gånger mer svaveloxid än landets 2,5 miljoner bilar, enligt Transport and Environment.

Fler utsläpp
 Men svaveloxider är inte fartygens enda synd. De står också för 15 procent av Europas utsläpp av kväveoxider, enligt tankesmedjans rapport. En miljöfarlig gas som bidrar till försurning, övergödning av mark och vatten och påverkar människors hälsa negativt. Det är också kväveoxid som är boven i den pågående ”dieselgate-skandalen” i Tyskland, där Volkswagen erkänt att de manipulerat bilar för att få de att klara av miljökraven.

– Städer förbjuder dieselbilar men ger fri lejd åt kryssningsfartyg att spy ut farliga gaser som gör stor skada både för dem ombord och de längs kusterna. Det är oacceptabelt, säger Faig Abbasov.

Värst drabbat av utsläpp från Kryssningsfartyg är hamnstäder som Barcelona, Venedig och Palma Mallorca. Stockholm hamnar på plats 24 på tankesmedjans lista av de 50 hamnstäder i Europa som blir mest förorenade av fartygen.

Det största kryssningsföretaget i Europa, Carnival Corporation, tillbakavisar uppgifterna i ett uttalande till sajten Euronews och hävdar att jämförelsen är att sätta äpplen och apelsiner mot varandra. De säger också att ny teknologi har fått bort den största andelen av svaveloxid och att utsläppen i dag är  ”extremt rena”. 

Miljörörelser protesterar
I kölvattnet till att fartygens klimatpåverkan debatteras har protester följt. I veckan hindrade aktivister i den tyska staden Kiel ett kryssningsskepp från att lämna hamnen och hängde ut banderoller med texten, ”Cruise ships kill climate”. I ett twittermeddelande från Extinction Rebellion Kiel, förtydligades budskapet, ”Kryssningsfartygens utsläpp har blivit förbisedda. Farliga för både naturen och hälsan. Hamnstäder förena er!”