Radar · Nyheter

Försäljningen av antibiotika i Sverige fortsätter att minska.

I fjol skrev läkare och tandläkare ut 296 recept per tusen invånare, vilket är en historiskt låg nivå. Minskningen märks i alla regioner och gäller alla åldersgrupper, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Antibiotikaresistens ökar långsamtFör att motverka antibiotikaresistens är det nationella målet att komma ned till 250 recept per tusen invånare och år. Målet har redan nåtts i region Västerbotten och region Jämtland, medan Gotland ligger högst med 340 recept per tusen invånare. När målet sattes för ett tiotal år sedan låg förskrivningen i landet på 450 recept per tusen invånare
Sett över tid ökar de flesta typer av antibiotikaresistens långsamt, men i ett internationellt perspektiv är läget i Sverige relativt gott, enligt Folkhälsomyndighetens rapport.