Glöd · Ledare

Finland visar vägen

Efter att C:s, M:s och Sd:s systerpartier regerat i Finland, och bland annat genomfört ett omtalat tvåårigt basinkomstförsök, tar nu Socialdemokraterna, Centern, De Gröna, Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet över. Centern är alltså enda partiet som sitter kvar i den nya finländska regeringen, men de får lämna över statsministerposten till Socialdemokraternas Antti Rinne.

Sossarna har, precis som i Sverige, varit bland de hårdaste motståndarna till basinkomst. Att det skulle bli någon fortsättning på basinkomstförsöken har därför varit långt ifrån självklart. Men när regeringsförklaringen presenterades stod dessa, visserligen knappa men tydliga, rader att läsa: ”Ett försök med negativ inkomstskatt genomförs, och erfarenheterna från det basinkomstförsök som genomfördes under den förra regeringsperioden ska utnyttjas.”

En negativ inkomstskatt kan närmast beskrivas som en basinkomst som successivt trappas ner vid högre inkomster. Eller att skatt inte tas in från dem med låga inkomster utan betalas ut till dem – i praktiken som en basinkomst med avtrappning. Negativ läses här som omvänd skatt.

Även om det i dagsläget är oklart hur det nya försöket kommer utformas så borde en kunna förvänta sig ett betydligt progressivare försök denna gång. Ett försök som syftar till mer än att skapa sysselsättning. I så fall kommer detta försök bli ännu mer spännande att följa än högerregeringens.

Samtidigt går det inte annat än att förundras över skillnaden mellan Sverige och Finland. Två länder som till det yttre kan verka så lika, som ligger så nära varandra och i stora delar haft liknande samhällsmodeller. I Finland kommer alltså, efter detta, systerpartierna till S, M och SD att i regeringsställning ha genomfört olika former av basinkomstförsök. Att tro på något liknande i Sverige är förstås helt orealistiskt. Men vi borde åtminstone kunna förvänta oss att C, MP och V studerar vad som händer i Finland och tar lärdom av sina systerpartier. Men tyvärr framstår till och med det som en utopi i det konservativa Sverige. Ett land där inget får stå i vägen för den heliga arbetslinjen.

Rasistiska Dansk folkeparti mer än halverades i danska valet.

Stram kurs, ett ännu extremare parti än Dansk folkeparti, fick stöd av nästan 2 procent av danskarna i valet.