Radar · Nyheter

Akut situation: Evakueras från Libyen

Ett flygplan med flyktingar från Libyen landade på en militärflygplats nära Rom den 29 maj.

Situationen i Libyen blir allt svårare i och med striderna som intensifierades i början av april. Över 3 000 personer sitter fortfarande inlåsta i interneringsläger nära frontlinjerna, medan en del lyckats rymma. 

”Jag får ofta samtal från desperata människor som inte vet vad de ska ta vägen”, säger Federico Fossi, talesperson och informatör på UNHCR Italien, till Syre.

Sedan början av 2019 har UNHCR identifierat och evakuerat drygt 1 000 flyktingar och migranter från Libyen. Under samma period har 1 200 flyktingar och migranter, som sannolikt har haft liknande skyddsskäl, påträffats av den libyska kustbevakningen och tagits tillbaka till Libyen. Syre rapporterade tidigare i veckan att EU nu anklagas för brott mot mänskligheten i ett 245 sidor långt dokument inlämnat till den Internationella brottmålsdomstolen. Samarbetet med Libyens tvivelaktiga kustbevakning är en av flera anledningar till dessa brottsanklagelser.

UNHCR driver tillsammans med det libyska inrikesministeriet ett flyktingläger i Tripoli. Hit förs de som identifierats i olika interneringsläger och ska evakueras. I slutet av maj skrev UNHCR Libyen i en rapport att det för närvarande finns 51 147 personer registrerade som flyktingar i landet. Bara en bråkdel av dessa väljs alltså ut, samtidigt som den libyska kustbevakningen skickar tillbaka fler än UNHCR hinner evakuera.

– Det är en väldigt delikat och svår situation. Man ville inte ha ett klassiskt flyktingläger i Tripoli. Här stannar man en väldigt begränsad tidsperiod innan man transporteras vidare till Niger eller Rumänien, säger UNHCR:s talesperson Federico Fossi till Syre.

Akutläger i Europa

I Niger och Rumänien finns det så kallade Emergency Transit Camps (ETC). Här stannar man några dagar för att sedan slussas vidare till andra länder som genom olika kvotsystem, bland annat via UNHCR:s program för kvotflyktingar och andra funktioner för de som akut måste evakueras. USA, Kanada och Finland är bland de största mottagarna av skyddsbehövande via dessa funktioner. Sverige tar emot 5000 kvotflyktingar om året nu, vilket är mer än tidigare. Detta bör ses i ljuset av att antalet övriga asylsökande som når Sverige är nere på en miniminivå, under årets första månader inkom 8624 asylansökningar och prognosen för i år är enligt Migrationsverket 21000 ansökningar.

– Systemet är väldigt skört. Det bygger på att alla steg i kedjan ska fungera. Lägren i Niger och Rumänien har ett visst antal platser och när de är fulla kan vi inte evakuera fler personer från exempelvis Libyen, säger Federico Fossi.

Om det sedan inte finns länder som vill ta emot dem som evakuerats och befinner sig i akutlägren, blir det stopp i systemet och fler människor blir fast i extremt sårbara situationer, menar Federico Fossi.

– Det största hotet mot den här mekanismen är om EU:s medlemsstater och andra partners arbetar sakta eller inte håller sig till sina löften gällande att omfördela de skyddsbehövande, säger Federico Fossi till Syre.

Överväger Medelhavet

Förra veckan transporterades 149 personer till Italien och 62 personer till Rumäniens huvudstad Timisoara. Personerna kom från krigsdrabbade länder som Syrien, Eritrea och Sudan. Många var kvinnor och barn, och många bar på tydliga spår av misshandel, undernäring och en sedan länge svår livssituation.

Federico Fossi pratar ofta med flyktingar och migranter som är fast i Libyen och överväger att korsa Medelhavet, trots de stora risker det innebär. Bristen på frivilliga räddningsfartyg är en orsak.

– Trots att vägen är så farlig är det många som överväger det. Sedan i april har riskerna blivit ännu större, både för dem som är fast i interneringsläger och för dem som har flytt. Människor hör striderna på avstånd, säger Federico Fossi.

Direktflyg till Italien

Förutom det evakueringsprogram som UNHCR påbörjade i slutet av 2017 har Italien som enda land tagit in flyktingar och migranter direkt från Libyen.

– Anledningen till det är, enligt den information jag fått, att Italien är det enda landet som har en ambassad öppen i Tripoli, säger Federico Fossi.

Det italienska inrikesministeriet, samma ministerium som under inrikesminister Matteo Salvini gjort sig känt för att vilja stänga sina hamnar, samarbetar med UNHCR för att transportera människor via flygplan till Rom. UNHCR i Tripoli presenterar listor på särskilt sårbara individer som sedan behandlas via ambassaden i Tripoli. Sedan i slutet av 2017 har totalt 710 personer anlänt via flyg till Italien, inräknat de 149 personerna som anlände förra veckan.

– Det var det förra inrikesministeriet som beslutade om detta och sedan har det fortsatt. Sex plan som avgått från Libyen och Niger har landat i Rom, och vi arbetar för att fortsätta evakuera människor på olika sätt i och med den svåra situationen i Libyen, säger Federico Fossi.