Radar · Nyheter

Miljardbelopp går till fossila projekt utomlands

Tät smogg vid ett kraftverk i Vitryssland.

Mellan åren 2014 och 2018 gav Sverige så kallade statliga exportkrediter, som är garantier och förmånliga lån som stater kan kan erbjuda företag för att underlätta utlandsaffärer, till verksamheter inom fossilkraft till ett värde av 5,8 miljarder kronor. Bland annat går pengar till utvinning av fossilgas i Arktis, ett projekt som enligt Naturskyddsföreningen släpper ut 5,3 miljoner ton växthusgaser varje år.

Syftet med statliga exportkrediter är att gynna den egna exportnäringen och ansvariga för det svenska systemet är myndigheten Exportkreditnämnden och aktiebolaget Svensk Exportkredit AB. Ann Linde, Sveriges handelsminister, ansvarar för myndighetens verksamhet och näringsminister Ibrahim Baylan för förvaltningen av bolaget Svensk Exportkredit AB.

Under 2018 lånade bolaget ut 2,5 miljarder kronor till utvinning av fossila bränslen och 19,3 miljoner till fossilbränsleberoende infrastruktur. Bland annat går pengar till utvinning av fossilgas i Arktis, ett projekt som enligt Naturskyddsföreningen släpper ut 5,3 miljoner ton växthusgaser varje år.

Genom dessa förmånliga lån och krediter möjliggör den svenska staten fossila satsningar utomlands, skriver Naturskyddsföreningen.

– Det svenska exportkreditsystemet är inte förenligt med regeringens ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare i ett pressmeddelande i samband med publiceringen av rapporten ”Världens första fossilfria exportkrediter?”.