Radar · Nyheter

Finland prövar negativ inkomstskatt

TT/EPA | Företrädarna för regeringspartierna presenterar sin överenskommelse.

Negativ inkomstskatt ska prövas i Finland. Det är en av delarna av överenskommelsen mellan de fem partierna i den S-ledda regeringen.

Under den förra mandatperioden genomfördes ett försök där två tusen arbetslösa fick basinkomst som de fick behålla om de fick jobb. Nu ska erfarenheterna från försöket tas till vara i ett försök med negativ inkomstskatt, en variant av basinkomst. Hur försöket ska genomföras och hur många som ska omfattas framgår inte av överenskommelsen.

Regeringspartierna Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet är också överens om att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035 och sedan ha negativa utsläpp.