Radar · Nyheter

Klimatförändringar kan hota även hälsan

Foto: Felipe Dana/AP/TTDet ändrade klimatet kan med tiden få myggor av arten Aedes aegypti att etablera sig i Europa.

Klimatförändringarna hotar också människors hälsa. Ett exempel är att infektionssjukdomar kommer att bli vanligare när myggarter letar sig allt längre norrut, rapporterar de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorganisation (EASAC) enligt Svenska Dagbladet.

Andra tillstånd som väntas bli vanligare på grund av den befarade klimatutvecklingen – kraftig nederbörd, översvämningar, högre temperaturer – är exempelvis vattenburna infektionssjukdomar som diarré, livsmedelspridda infektioner som salmonella, fler fall av njursjukdomar orsakade av uttorkning, fler fall av hjärt-kärlsjukdomar och ökade allergibesvär.

– Vi ser att klimatförändringen har både direkta och indirekta effekter som är betydande. Jag tror att det här är information som kan förvåna ganska många. Man har inte riktigt dragit de här slutsatserna för Europa eller tydliggjort de här konsekvenserna tidigare, säger Maria Nilsson, medförfattare till rapporten och docent vid Umeå universitets institution för epidemiologi och global hälsa, till SvD.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV