Radar · Nyheter

EU anklagas för brott mot mänskligheten

Flyktingar och migranter ombord på den italienska kustbevakningens fartyg på Sicilien, februari 2015.

EU:s medlemsstater bär ansvaret för att människor dör på Medelhavet, hävdar författarna bakom en brottsanklagelse som lämnats in till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) under måndagen. EU och dess medlemsstater bör straffas för de brott mot mänskligheten som de gjort sig skyldiga till sedan 2014, skriver författarna till det 245 sidor långa dokumentet.

Förutom EU bär framförallt medlemsstaterna Tyskland, Frankrike och Italien ansvaret för hur unionens migrationspolitik har utvecklats sedan 2014, skriver författarna till dokumentet enligt The Guardian. I åtalet och den omfattande brottsutredningen som överlämnats till ICC står det att EU:s migrationspolitik sedan 2014 med flit har:

”Avsett att offra livet på migranter i sjönöd, med det enda målet att avskräcka andra i liknande situation från att söka skydd i Europa.”

EU har återkommande hävdat att deras agerande syftat till att minska antalet som korsar Medelhavet, något som dokumentet avfärdar. Det var tidigt klart att denna ambition inte fungerade i praktiken, dödsfallen i förhållande till hur många som korsar havet har mångdubblats.

De huvudsakliga författarna till dokumentet är Juan Branco, som tidigare arbetat både för ICC och Frankrikes utrikesministerium, samt den israeliska advokaten Omer Shatz som undervisar på universitetet Sciences Po i Paris. Flera andra erfarna jurister ligger också bakom de starka anklagelserna om att ledare i de nämnda medlemsstaterna och EU medvetet har skapat ”världens dödligaste migrationsrutt”.

Dokumentet pekar inte ut att någon bär ansvar för specifika händelser, men flera politiker finns namngivna och citerade. Däribland Emmanuel Macron och Angela Merkel, skriver The Guardian.

Brott mot mänskligheten

Anklagelserna om brott mot mänskligheten baseras bland annat på interna dokument från EU:s gränsbevakningsorgan Frontex. I Frontex-dokumenten står det att genom att avsluta den framgångsrika italienska livräddningsinsatsen Mare Nostrum skulle dödsfallen sannolikt komma att öka. Mare Nostrum finansierades av Italien och räddade över 150 000 liv på ett år.

”Mare Nostrum” avslutas dels för att det är dyrt, det kostar över 80 miljoner kronor i månaden, och dels för att det är politiskt kontroversiellt i ett land där flyktingmotståndet är stort, skrev Vice News 2014.

Även den svenska EU-kommissionären Cecilia Wikström var kritisk till den nya Frontex-ledda operationen med namnet Triton.

– Frontex har inte kapacitet som ”Mare Nostrum”. Vi har inte lika många människor. Vi har inte samma mandat. Vi har inte samma resurser, sa Cecilia Malmström då enligt Omni.

2014 var brytpunkten

Enligt dokumentet markerar avslutandet av Mare Nostrum och starten av Frontex operation Triton en brytpunkt, skriver The Guardian. EU och de berörda medlemsstaterna var medvetna om att dödsfallen skulle öka. I dokumentet menar författarna att policyn bakom Frontex operation Triton är den mest dödliga och organiserade attacken mot civilbefolkning som domstolen under hela sin historia erfarit.

EU har enligt dokumentets författare sedan 2014 bidragit till att:

”Orsaka tusentals människors död varje år, tvinga tiotusentals människor tillbaka till Libyen med följder som mord, utvisning, fängelse, förföljelse, tortyr, våldtäkt och annan omänsklig behandling.”

Över 40 000 människor har enligt dokumentet tvingats tillbaka till Libyen och tiotusentals personer har dött och försvunnit till havs de senaste åren. I Libyen pågår såväl öppen konflikt som väldokumenterade kränkningar mot de mänskliga rättigheterna.

Fatou Bensouda, ICC:s chefsåklagare, utreder sedan tidigare eventuella brott mot migranter som reser genom Libyen. Att ta migranter tillbaka till Libyen är enligt dokumentet som skickats till ICC att medvetet skicka dem till en osäker hamn, något som bryter mot internationella lagar om rätten till att söka asyl och principen om ”non-refoulment”.

Kan inte uttala sig än

En talesperson för EU-kommissionen säger till The Guardian att de inte kan svara på anklagelserna som formuleras av Juan Branco, Omer Shatz med flera, eftersom inget officiellt åtal eller misstanke har väckts. EU arbetar för att rädda liv och att de har utövat påtryckningar för att Libyen ska förbättra sin behandling av migranter, säger personen till The Guardian.

Talespersonen hävdade också att EU följer internationella lagar och bestämmelser.

– Vår prioritet har alltid varit och kommer fortsätta vara att rädda liv och säkerställa en human och värdig behandling längs med migrationsvägarna. Det är en uppgift där ingen enskild aktör kan garantera en avgörande förändring ensam, säger EU:s talesperson till The Guardian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV