Radar · Nyheter

Forskare granskar hur skadligt glyfosat är

Det mest använda ogräsmedlet i världen påverkar samma receptorer i binas hjärnor som de bidödande växtskyddsmedel som EU nyligen förbjöd. Ny forskning ska undersöka om det också är lika skadligt. ”Vissa biodlare säger att bina blir snurriga av glyfosat men vi vet inte om det är så”, säger ekologen Lina Herbertsson.

Ilskna franska biodlare fick upp forskarnas ögon för bekämpningsmedel som innehöll farliga neonikotinoider i början av 2000-talet. Bisamhällen som placerats ut vid grödor som behandlats med bekämpningsmedlen blev glömska och kunde helt gå upp i rök.

I dag är all frilandsanvändning förbjuden efter att en rad rapporter funnit att även om de undersökta neonikotinoiderna inte är direkt dödliga – påverkar de bland annat binas förmåga att samla mat och hitta hem.

– Det rubbar deras hjärna, säger Lina Herbertsson, ekolog vid Lunds universitet.

Neonikotinoider har också vissa likheter med en rad andra bekämpningsmedel som ännu är lagliga, då de påverkar de så kallade kolinerga neuronerna, berättar Lina Herbertsson.

– Där har vi förutom neonikotinoider också glyfosat som är världens mest använda ogräsmedel.

Ännu oklar effekt

Om glyfosat har samma effekt på binas hjärnor är ännu oklart. Men det finns biodlare som vittnat om att bin blivit snurriga. Några mindre studier har också pekat på ett samband.

– Men än så länge är det bara en teori och inte vetenskapligt belagt.

Lina Herbertsson ska nu försöka ta reda på hur det ligger till genom att återupprepa de tester som gjorts med de förbjudna neonikotinoiderna – med bland annat glyfosat.

– Det är ett outforskat fält, säger hon.

Att myndigheterna inte känner till hur världens mest använda ogräsmedel påverkar bin förklarar Lina Herbertsson med att EU:s prövningar fokuserat på hur direkt dödliga ett ämne är, inte hur det påverkar olika insekters beteende. Men det är något hon efterlyser.

– Jag tror man har underskattat farligheten i ämnen som bara förändrar ett beteende.

Fakta: Kontroversiellt bekämpningsmedel

Glyfosat är världens mest använda ogräsmedel – men har också blivit ett av världens mest kontroversiella. I USA fick Monsanto som säljer det glyfosathaltiga ogräsmedlet Roundup nyligen betala ut två miljarder dollar till personer som fått cancer efter att ha använt medlet i sina trädgårdar. WHO har klassat ämnet som ”antagligen cancerogent”. Gällande tillstånd i EU sträcker sig till 2022.