Radar · Nyheter

Halvering av antalet dödade minkar

2017 dödades 650 000 minkar på 50 svenska pälsfarmer.

År 2015 dödades 1,2 miljoner minkar på svenska pälsfarmer. Två år senare var siffran nere på 650 000 – en minskning med 46 procent.

I många år låg antalet minkar som dödades på svenska minkfarmer på runt en miljon, men nu har antalet börjat sjunka. 2015 avlivades 1,2 miljoner minkar för att bli päls, 2016 var siffran nere på 900 000 och 2017 hade den minskat till 650 000. Det visar siffror från organisationen Fur Europe.

Trenden är global. Enligt Kopenhagen fur, världens största pälsauktionshus, förväntas världsproduktionen av minkpäls minska med 18 procent från 2017 till 2019.

Även antalet minkfarmer i Sverige har blivit färre. Enligt organisationen Djurrättsalliansen, som arbetar för att få igenom ett förbud mot pälsdjursfarmning, fanns år 2006 180 farmer i Sverige. 2010 hade antalet sjunkit till 75 stycken och 2017 fanns det enbart 50 minkfarmer kvar.

– Färre minkar dödas och allt fler farmer upphör med sin verksamhet. Tiden är inne att stänga minkfarmerna och för det krävs att politikerna tar sitt ansvar och förbjuder dem, som så många andra europeiska länder redan gjort, säger Daniel Rolke på Djurrättsalliansen.

Några av de länder som har förbjudit minkfarmer är Kroatien, Österrike och Storbritannien.