Energi · Syre förklarar

Syre förklarar: En EU-lag blir till

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Men hur fattas egentligen beslut i EU? Syre benar upp en snårig process.

Den formella beslutsprocessen börjar alltid med att EU-kommissionen lägger fram ett förslag. Innan dess har olika expertgrupper yttrat sig. I expertgrupperna sitter personer med sakkunskap, men också exempelvis industriföreträdare med intressen i den fråga det gäller.

Europaparlamentet
Europaparlamentet. Foto: Henrik Montgomery/TT

2. EU-parlamentet bearbetar

EU-parlamentarikerna röstar ofta fram förändringar i förslaget. Innan de röstar har förslagen behandlats i ett eller flera av de 22 utskotten.

3. Ministerrådet bearbetar förslaget

Medlemsländernas ministrar i ministerrådet tar ställning till parlamentets förslag. Om det godtas blir EU-lagen verklighet, annars ändrar ministerrådet i förslaget och bollar det tillbaka till parlamentet.

I de flesta frågor fattar ministerrådet beslut med kvalificerad majoritet. För att ett förslag ska klubbas ska det stödjas av minst 55 procent av medlemsländerna. Dessutom behöver det stöd från länder som motsvarar minst 65 procent av EU:s totala befolkning.

EU-parlamentet i Strasbourg
EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Pixabay

4. Parlamentet och ministerrådet kommer överens

För att en EU-lag ska bli verklighet måste EU-parlamentet och rådet enas.

Tre gånger kan parlamentet och rådet behandla ett lagförslag. Om de inte kommer överens får en förlikningskommitté sex veckor på sig att få till en kompromiss. Om ingen lösning hittas blir det ingen lag. EU-kommissionen kan också dra tillbaka sitt förslag om den inte gillar Europaparlamentets och ministerrådets ändringar.

Källor: riksdagen.se, lobbyfacts.eu

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV