Krönikor

Priset på kyckling

Det kan vara det viktigaste meddelande vi någonsin fått. En miljon arter riskerar att försvinna för alltid. Det är inte plast eller föroreningar som är de främsta orsakerna. Forskarna i FN:s klimatpanel för biologisk mångfald pekar ut industriell livsmedelsproduktion och fiske.

Havet kollapsar till och med snabbare än land. Det industriella fisket leder till att antalet fiskarter minskar. På land är djurfabriker inte bara en orsak till djurplågeri i världen, de driver också på massutrotningen av arter. Foderodlingar tränger ut vilda djur och förstör deras miljöer.

Medan hela arter försvinner i rasande takt finns det en djurart som det finns så många av att de till och med kan komma att ses som markörer för en ny geologisk epok. Vad är det då som kommer att bli markören vår tid på jorden, det som var speciellt med just vår tid? Plastskräp, kanske någon tänker, men nej, det som kan komma att definiera just vår tid är kycklingben.

Förra året föreslog en grupp forskare att den industriellt uppfödda kycklingen skulle kunna vara en potentiell markör för den geologiska epoken antropocen.

Den så kallade broilerkycklingen som föds upp till mat kommer från samma asiatiska röda djungelhöna från vilken också värphönorna kommer, men broilerkycklingen har avlats särskilt för att ge mycket kött på kort tid.

Genom avel, foder och fabriksuppfödning har människan förändrat den ursprungliga röda djungelhönan till oigenkännlighet – en plågad individ som på bara fem veckor blir så tung att benen inte orkar bära kroppen. I butiken säljs kycklingvingar för 20 kronor kilot.

Det finns i dag nära 23 miljarder kycklingar på planeten vid varje givet tillfälle. Deras samlade biomassa är tre gånger så stor som alla andra fågelarters biomassa tillsammans.

Medan vilda fåglar försvinner massproduceras kycklingar av stora globala företag. De kläcks i maskiner. Äpplen behandlas mer varsamt än kyck lingar. Äpplenas skal kan ju skadas. Aldrig tidigare i historien har det funnits så många kycklingar på jorden, men när såg du en kyckling gå och sprätta utomhus senast?

Liksom andra djur i köttproduktion är de instängda i fabriksliknande lokaler. När vi tränger samman djur i djurfabriker för att spara utrymme tar det upp utrymme någon annanstans i världen för foderodlingar. Markanvändning kommer mycket riktigt högst upp på forskarnas lista över vad som orsakar utrotningen av arter.

I dag utgör vi och de däggdjur vi håller för livsmedelsproduktion 96 procent av biomassan. Resterande 4 procent är vilda djur. Författaren Jonathan Safran Foer skriver i boken Äta djur att dagens djuruppfödning kommer att försvinna på grund av sin egen absurditet och att jorden kommer att ruska av sig djurfabrikerna som en hund som ruskar av sig vatten.

Den enda frågan, fortsätter Safran Foer, är om mänskligheten kommer att flyga av samtidigt. Vi måste bestämma om det här är priset vi är beredda att betala.

Vad som händer med den vilda röda djungelhönan? Den håller på att utrotas.

EU-medborgarna vill att djurvälfärd ska vara i fokus för EU.

Europas djurfabriker har varit osynliga i den svenska EU-debatten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV