Radar · Nyheter

Ökad jobbklyfta – mer ojämlikhet i EU

Högkvalificerade jobb blir allt fler i norra EU, medan lågkvalificerade jobb ökar i ekonomiskt svagare länder. Denna ojämlika utveckling innebär en ond cirkel av kvalificerad arbetskraft som flyttar.

Det fackliga forskningsinstitutet European trade union institute (ETUI) konstaterar i sin årliga rapport om EU:s ekonomi och arbetsmarknad att unionens medlemsländer utvecklas i en bekymrande riktning. Jobben blir fler överlag, men löneutvecklingen hänger inte med. Något som under våren bland annat har mynnat ut i en långvarig strejk på Electrolux i Rumänien.

Rapportförfattarna konstaterar dessutom att det är stor skillnad mellan vilken typ av arbeten som etableras i vilka länder. I södra och östra Europa sker nästan hela jobbtillväxten inom lågkvalificerade sektorer som handel, turism och tillverkning. Norra Europas jobbtillväxt finns å andra sidan framför allt inom högkvalificerade arbeten, inte minst i Sverige.

Utvecklingen cementerar skillnader mellan länderna, berättar ETUI:s chef Maria Jepsen. Enligt henne innebär tendensen bland annat att arbetstagare i Central- och Östeuropa får lägre avkastning på sin utbildning, vilket kan leda till att de flyr landet.

– Detta ojämlika sätt att premiera kvalifikationer betyder att arbetarna kommer att flytta till områden där de får mer lön för mödan. Då mister länderna de kvalificerade arbetstagare som är så nödvändiga för den ekonomiska utvecklingen. De hamnar i en ond cirkel, säger Maria Jepsen till Syre.

En orsak till utvecklingen är enligt ETUI de förändringar i arbetsrätten som flera länder genomförde efter finanskrisen 2008–2009. De innebär en svagare ställning för både fack och arbetstagare, bland annat genom en decentralisering av lönesättningen från fack till arbetsgivare.

– Avregleringen av arbetsmarknaden har absolut haft konsekvenser för den dåliga lönetillväxten som vi har noterat, men även lett till ökad osäkerhet på arbetsmarknaden, säger Maria Jepsen, chef för ETUI.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV