Zoom

”Finns inget bra alternativ”

Förbjuds insektmedlet imidakloprid riskerar växthusproduktionen att flytta utomlands, menar Marcus Söderlind ordförande för LRF:s trädgårdsdelegation.

– Då får vi svårt att fixa ett konkurrenskraftigt växtskydd.

Växthus ger idealiska förhållanden för biologisk bekämpning. Men att helt sluta med kemikalier är inte möjligt, tror Marcus Söderlind. Just insektsmedlet imidakloprid behövs för att slå ned oförutsedda angrepp, menar han.

– Då behöver vi behandla. En del växtslag går också att odla vid låga temperaturer, vilket är gynnsamt ur energiperspektiv. Men organismer som används vid biologisk bekämpning behöver högre temperaturer för att vara aktiva, säger Marcus Söderlind.

Samtidigt ser han allvarligt på de nya studierna om läckage av bekämpningsmedel. Men att plocka bort de ämnen som visat sig läcka är ingen bra lösning, menar han.

– I dagsläget klarar vi inte konkurrensen utan de här preparaten och tappar vi produktion här flyttar den bara till Holland eller söderut. Då får vi transportproblemet och de har ju också miljöutmaningar i sin produktion.

Istället tror Marcus Söderlind att näringen och de enskilda växthusodlarna kan få bukt med utsläppen. En rad rådgivningsinsatser är sjösatta och fler är på väg. Att det inte blivit bättre trots kunskap om läckage i tio år är svårt att veta, säger han.

– Alla gör något bra men alla har också förbättringspotential. Vi har också haft fullt fokus på att komma bort från den fossila energin. Det är inget försvar mot läckaget men den enskilda företagaren måste hantera alla frågor samtidigt, så det blir en prioritering.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV