Radar · Nyheter

Djurrätt bortglömd EU-fråga

Flera svenska EU-politiker har nu börjat diskutera djurrättsfrågor.

Miljontals djur lider – men frågan tycks död i EU-valrörelsen. Nu lyfter Djurens rätt fram kandidater som lovar att kämpa för djurs villkor.

Bort med burar för höns och andra djur, arbeta för utfasning av försöksdjur och förbjud vilda djur på cirkus i hela EU är några av de 22 krav som Eurogroup for Animals – där bland andra Djurens rätt ingår – låtit EU-parlamentets kandidater ta ställning till.

Bland partiernas EU-toppkandidaterna till ställer sig Alice Bah Kuhnke (MP), Malin Björk (V) och Soraya Post bakom samtliga krav. Detsamma gör Jytte Guteland (S), som bland annat vill strida för kortare djurtransporter inom EU.

I dag är maxgränsen för djurtransporter åtta timmar. Men åtskilliga djur fraktas längre tid än så. Till exempel kan djur som passerar EU:s gräns i princip transporteras hur långt som helst.

– Vi måste få bort alla kryphål, säger Jytte Guteland.

Hon vill också se minimiregler för mjölkkors och kycklingars villkor. Exempelvis ska kor ha rätt att beta, anser Guteland. De flesta av EU:s kor står inne året om, ofta på hårda cementgolv..

– Om folk visste hur kor har det skulle vi ha stora demonstrationer, säger hon.

I valrörelsen är det tyst om djurfrågorna. Detta trots att 94 procent av tillfrågade i Europabarometern 2015 svarade att stärkt djurskydd är en viktig fråga.

– Det handlar inte om medborgares ointresse, säger Sebastian Wiklund, politiskt sakkunnig på Djurens rätt.

Kraven som djurorganisationerna formulerat kallas djurskyddslöftet. Inom djurrättsrörelsen finns de som anser att begreppet djurskydd legitimerar förtryck av djur, eftersom det handlar om att sätta ramar för djurhållning. Bland de 22 kraven finns exempelvis inte krav på att främja veganism, men på att transporter av levande djur ska ersättas med transport av kött.

– Vi har en värld som inte tänker i djurrättsperspektiv och då gäller det att reducera det lidande som finns, säger Sebastian Wiklund.