Radar · Nyheter

Tre misstänkta för mord på äldreboende

I en lägenhet hittades två tomma insulinpennor med snabbverkande insulin som inte fanns antecknad i personalens signeringslista.

Polisen utreder tre misstänkta mordförsök på ett äldreboende i Västsverige. En läkare slog larm sedan flera äldre kom in till sjukhuset med misstänkta överdoser av insulin. ”Vi utreder händelsen som försök till mord”, säger åklagaren Stina Lundqvist till TT.

Ledd av åklagare Stina Lundqvist utreder polisen tre fall av misstänkt aktiv dödshjälp vid ett äldreboende i Västsverige. Det var läkare på ett sjukhus i regionen som slog larm redan i maj förra året, då två kvinnor från samma avdelning på boendet kom in till sjuhuset med låga blodsockervärden.

”Någon har genom att ge målsäganden insulin försatt henne i medvetslöshet med andningsuppehåll”, skriver en överläkare i polisanmälan om en av kvinnorna. Överläkaren skriver också att patienterna inte varit i stånd att på egen hand orsaka den uppkomna situationen.

Ytterligare fall

I januari i år inträffar sedan ytterligare ett fall på samma boende. En kvinna kom in till sjukhusets akutmottagning med bland annat lågt blodsocker. Orsaken till det låga blodsockervärdet är oklart. Patienten har inte diabetes och behandlas inte med blodsockersänkande medicin. Även denna händelse polisanmäldes. Först då överfördes ärendet till en åklagare.

– Slumpen har väl sina begränsningar eftersom det är på samma avdelning och rör sig om samma typ av händelser, säger Stina Lundqvist som fick ta över ärendet från polisen.

– Men det är lite speciellt. Vi kan inte säga att det med säkerhet rör sig om mordförsök, det får förhoppningsvis utredningen visa. Men det finns en del saker som talar för att det är brott som är begångna, sedan vill inte jag gå in på exakt vad vi har för bevisning, säger Stina Lundqvist.

Akut tillstånd

Det finns flera märkligheter kring fallen. Minst en av kvinnorna som kom in till sjukhuset hade ingen insulinbehandling alls vid tillfället, en annan hade insulin av ett annat slag än det som orsakade hennes akuta tillstånd.

Direkt efter polisanmälan inventerade boendet all insulin. I en lägenhet hittades två tomma insulinpennor med snabbverkande insulin som inte fanns antecknad i personalens signeringslista, skriver en lokaltidning som rapporterat om fallen. Anmälningar om händelserna har också lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Ivo gjorde bland annat en oanmäld inspektion och kom fram till att det fanns ”vissa risker avseende läkemedelshanteringen på äldreboendet”.

Komplicerad utredning

Utredningen försvåras av att det sedan de första händelserna inträffade har skett personalförändringar, att en annan vårdgivare tagit över ansvaret för boendet och att en av de tre drabbade kvinnorna senare avlidit av naturliga orsaker.

– Det är en komplicerad utredning. Och det handlar om äldre och svagare personer som gör det svårare att se samband, medger Stina Lundqvist.

Men utredningen går framåt. Man genomför vanliga förundersökningsåtgärder, hör personal, tar in loggar, går igenom journaler och kontrollerar mediciner.

– Vi har ingen uppsatt som skäligen misstänkt i nuläget. Sedan har vi naturligtvis personer som vi tittar på. Det är en naturlig del av förundersökningen att titta på till exempel vilka personer som har jobbat vid alla tillfällen, säger Stina Lundqvist.

Fakta: Dödshjälp

Dödshjälp innebär att man på medicinsk väg bidrar till eller orsakar en persons död, på dennes eller under vissa omständigheter en nära anhörigs begäran. Kallas också för eutanasi.

Med aktiv dödshjälp avses att man med aktiva handlingar avsiktligt framkallar eller påskyndar dödsprocessen hos en person. I Sverige, och stora delar av världen, är aktiv dödshjälp olaglig och brottet rubriceras som mord eller dråp.

Med passiv dödshjälp avses att man avstår från livsuppehållande behandling samtidigt som man ger lindrande vård. Passiv dödshjälp är lagligt i många länder, däribland Sverige. Exempel där det kan ske är människor som ligger i koma eller personer som väljer att avstå från behandling av en dödlig sjukdom.
Källa: Nationalencyklopedin, Socialstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV