Radar · Nyheter

Brister på över hälften av minkfarmerna

Minkar instängda i en bur.

Av de 17 minkfarmer som 2018 fick besök av länsstyrelsen bröt 59 procent mot djurskyddslagstiftningen. Det visar siffror som Djurens rätt har tagit fram.

Enligt siffror som Djurens rätt har tagit fram gjorde länsstyrelsen under 2018 inspektioner på 17 svenska minkfarmer. Tio bröt vid kontrollen mot djurskyddslagstiftningen.

– Det är beklagligt, men tyvärr inte förvånande. Sedan Djurens Rätt började samla in alla kontrollrapporter för inspektion av minkhållning har brister funnits på majoriteten av alla inspektioner. Det tyder på att pälsfarmerna inte ens klarar av att följa miniminivåer i lagstiftningen, säger Anna Harenius, etolog på Djurens rätt.

Upprepade brott

Djurens rätt har gjort liknade sammanställningar för varje år sedan 2011. Under 2017 gjordes inspektioner på 19 farmer, varav tio bröt mot djurskyddslagstiftningen på minst en punkt. Av de 17 kontroller som gjordes 2018 var bara sex stycken uppföljningar hos farmer där det tidigare konstaterats brister. Det betyder att fyra av de tio minkfarmer som 2017 hade brister inte fick någon uppföljande kontroll av länsstyrelsen under 2018.

– Att uppföljande kontroller görs i allt mindre utsträckning är ett tecken på att resurserna och prioriteringarna fördelas felaktigt hos kontrollmyndigheten. Om ingen välfungerande kontrollmyndighet finns kan vi absolut inte skryta om ett gott djurskydd i Sverige, eftersom djurhållare kan komma undan med att inte följa lagstiftningen, säger Anna Harenius på Djurens rätt.

Att Sverige har ”världens bästa djurskyddslag” är ett argument som har använts av bland annat branschorganisationen Svensk minks företrädare. World animal protection har jämfört och rankat 50 av världens länders djurskydd. Sverige ligger inte i topp, utan har betyget B (bäst är A). En stor del av anledningen är att Sverige fortfarande tillåter pälsdjursuppfödning.

Granskar en bråkdel

I Sverige föds och dödas knappt en miljon minkar varje år. Syre Göteborg har tidigare granskat myndigheternas kontroll av minkfarmer, och kunde då visa att ingen hade någon exakt siffra över hur många minkfarmer som fanns i Sverige. Jordbruksverket säger i dag att det finns runt 70 farmer, en siffra som de har fått från Svensk mink. Men enligt organisationen Djurrättsalliansen, som har kartlagt antalet minkfarmer i Sverige, fanns 2018 bara 54 minkfarmer kvar. 2006 var siffran 180 och 2010 hade den sjunkit till 75 stycken.

Länsstyrelsen har som mål att varje år kontrollera tio procent av de farmer de känner till, ett mål som de har nått upp till under alla de år Djurens rätt har sammanställt antalet djurskyddskontroller.