Energi · Kultur med Nike

Teater för unga på världsturné

Bild ur ”För att jag säger det”: Sakib Zabbar, Klas Lagerlund, David Nzinga, Bianca Traum och Nina Rashid.

Teaterinstitutionen Unga Klara åker ut på turné till länder som Kenya, Kina, USA och Turkiet. På scenen spelas bland annat en pjäs om kvinnoblivandet, där både tjejer och killar diskuterar puberteten som en självklarhet.

Sedan den första januari 2018 är Unga Klara utsedd till nationell scen för barn och unga. Teatern grundades av Suzanne Osten 1975 och har sedan dess bedrivit en världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. Med blicken inställd på framtidens barn bedrivs verksamheten ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.

Under 2019 gör Unga Klara sin första stora riks- och världsturné. Turnéns fyra pjäser har alla en publiktillvänd form och tematik som på olika sätt kretsar kring makt, motstånd och normer. Världsturnén inleds i Istanbul under 2019 och fortsätter sedan vidare till Kina, Sydafrika, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda och USA i den största internationella satsningen någonsin inom svensk barn- och ungdomsteater.

– Unga Klaras drivkraft är att alltid hävda barn och ungas rätt till högkvalitativ konst. Med våra internationella gästspel och projekt hoppas vi att tillsammans med kollegor över hela världen kunna fortsätta att hävda denna rätt, i en tid där det blir allt svårare för konstnärer att verka. Denna turné öppnar upp för fördjupande kulturutbyten inom den internationella teatervärlden, varmed Unga Klara vidareutvecklar och fördjupar barnperspektivet med lärdomar som kommer att lämna avtryck i vårt arbete och i oss, säger Stefan Hansen, vd på Unga Klara, i ett pressmeddelande.

Konstnärligt utbyte

Children’s Theater Academy kalllas projektet som är ett tvåårigt samarbete mellan Unga Klara och Atta Festival, Istanbuls internationella festival för barnteater. Syftet är att fördjupa och bearbeta processmetodiken för berättande med barnperspektiv och även att skapa förutsättningar för ett ömsesidigt konstnärligt utbyte med demokratiutveckling i fokus.

On Tour stannar 1–2 veckor på varje spelplats då fördjupade samarbeten möjliggörs lokalt genom ett brett program av workshops och seminarier – tillsammans med verksamma inom både skola och teater.

– Det värdefulla med denna typ av samarbeten är att vi får syn på oss själva i relation till andra konstnärers utgångspunkter i deras skapande. I samtal kring samhällelig syn på barn och unga lär vi oss otroligt mycket om det vi gör – och vikten av det. Detta samarbete har möjliggjorts genom ett relationsbygge under flera år, där vi delar med oss av den erfarenhet som Unga Klara har och samtidigt får vi nya perspektiv på och infallsvinklar till vårt arbete, säger Gustav Deinoff, konstnärlig ledare på Unga Klara.

Barnledd revolution?

Pjäserna belyser barndomen som en tid i livet som förtjänar samma respekt som alla de senare livsfaser som ingår i vuxenlivet, istället för att se barnet som en varelse med underordnad roll i samhället. Man frågar sig om en barnledd revolution är möjlig. Ensemblen arbetar fysiskt och flerspråkigt med inspiration av dans, konst och performance. I föreställningarna som vänder sig till barn i tidiga tonåren pratar de högt och skamlöst om det som rör sig i huvud och kropp på tjejer i puberteten. Kvinnoblivandet och puberteten är ett angeläget ämne i en miljö där både tjejer och killar kan diskutera tjejers pubertet som en självklarhet.

Repertoaren för Unga Klara On Tour

• ”För att jag säger det” (3 år och uppåt) Idé: Gustav Deinoff och Farnaz Arbabi.
•”De jag egentligen är” (9 år och uppåt) av Erik Uddenberg.
•”Girls will make you blush” (13 år och uppåt) av Åsa Lindholm.
• ”X” (13 år och uppåt) av Farnaz Arbabi, Dimen Abdulla, Erik Uddenberg, Molly Uddenberg m fl.