Radar · Nyheter

Oro i krogbranschen inför nytt rökförbud

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på många allmänna platser i Sverige, bland annat på uteserveringar.

Snart är det slutrökt på uteserveringarna. Krögare är oroliga för att de nya reglerna ska innebära en ökad arbetsbelastning.

– Vår bedömning är att lagändringen innebär en problematik som man helst hade sluppit, säger branschorganisationen Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
Den 1 juli blir det förbjudet att röka på flera allmänna platser, bland annat på uteserveringar, lekplatser och vid många entréer.

Bland landets krögare finns enligt Lundin en oro för att de ska tvingas lägga ner mycket tid och energi på att kontrollera att gästerna följer de nya reglerna.

– När förbudet mot att röka inomhus på krogen infördes 2005 gick det väldigt bra. Ett av skälen till det var att man kunde hänvisa de som ville röka till uteserveringen. Nu försvinner den möjligheten och vi får många frågor från restaurangerna kring hur det ska hanteras i praktiken, säger han.

Snabb omställning

Omställningen sker över en natt, mitt i sommarsäsongen. Det är restaurangernas ansvar att sätta upp skyltar som informerar om de nya reglerna och att hantera gäster som bryter mot dem.

Det innebär en ökad belastning för företagen, som snarare är i behov av förenklingar, säger Stefan Lundin.

Ett av syftena med de nya reglerna är att allmänna platser ska bli mer tillgängliga för alla, särskilt för barn och personer med allergier. Ett annat syfte är att rökningen ska bli mindre synlig.

Liknande regler har införts på många platser runt om i världen. I Sydney i Australien är stadsdelen North Sydney helt rökfri, och även på andra håll i femmiljonersstaden råder rökförbud på de flesta uteserveringar och vid byggnadsentréer.

– I andra länder där man har infört den här typen av förbud har rökningen gått ner. Rökningen avnormaliseras när man inte längre ser rökare ute i samhället, säger Josefin P Jonsson, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för tobaksprevention.

Nedgång bland ungdomar

Enligt myndigheten har tidigare rökskärpningar i Sverige haft positiva effekter.

Sedan man införde en åldersgräns för att köpa tobak kring millennieskiftet har man sett en tydlig nedgång i tobaksanvändandet bland ungdomar, eftersom tillgängligheten begränsades, säger Josefin P Jonsson.

Branschens farhågor inför förbudet som infördes 2005 besannades aldrig, fortsätter hon.

Innan regleringen genomfördes var det högljudda protester och man var orolig för att det skulle ha en negativ inverkan på restaurangbranschen. Men undersökningar visar att förbudet hade en positiv effekt. Arbetsmiljön förbättrades avsevärt och det har inte blivit någon nedgång i antalet besökare på restauranger och kaféer.

Fakta: Rökförbud på uteserveringar

Från och med den 1 juli blir det förbjudet att röka på många allmänna platser, bland annat på uteserveringar, vid entréer till offentliga anläggningar, på sportarenor, lekplatser, tågperronger och busstationer.
Det är restaurangföretagen som har ansvaret att se till att förbudet på uteserveringarna följs.

Företagen är skyldiga att informera om förbudet med skyltar. Om någon röker på uteserveringen ska restaurangens personal uppmana personen att lämna uteserveringen eller fimpa cigaretten. Om personen fortsätter att röka ska polis eller ordningsvakt tillkallas.

Om en restaurang inte följer de nya reglerna kan kommunen utfärda ett föreläggande mot restaurangen. I yttersta fall kan kommunen koppla ett vite till föreläggandet.
Källa: Visita

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV