Radar · Nyheter

Barr försvarar tolkning av ryssutredningen

Den särskilde åklagaren Robert Mueller.

Den särskilde åklagaren Robert Mueller anklagar justitieminister William Barr för att ha skapat förvirring kring Rysslandsutredningens resultat. I ett vittnesförhör i kongressen försvarar Barr sin tolkning att president Trump praktiskt taget frikänns – och säger att åtalsbeslutet var Muellers att fatta.

– Jag anser inte att regeringen hade grund för ett åtal, säger Barr inför kongressen, där han fick svara på frågor om sin sammanfattning av den 400 sidor långa rapporten från Rysslandsutredningen.

Barr, som anses stå president Donald Trump nära, sammanfattade rapporten i ett fyrasidigt pm, där han bland annat drog slutsatsen att Trump inte försökt hindra rättvisans gång utifrån det som presenterades.

Barr försvarade vidare sin hantering av rapporten och justitiedepartementets strykningar av innehåll som inte ansågs kunna offentliggöras.

Råder förvirring

I rapporten redogör utredarna för hur Ryssland aktivt sökte kontakt med företrädare för Donald Trumps presidentvalkampanj och hur man inom kampanjorganisationen förväntade sig att det ryska agerandet skulle vara till deras fördel. Utredarna konstaterar dock att man inte funnit bevis för någon form av samarbete mellan kampanjorganisationen och Ryssland.

I rapporten beskrivs också en rad åtgärder som presidenten vidtog, eller försökte vidta, för att stoppa utredningen. Där den särskilde åklagaren Robert Mueller valde att inte ta ställning till huruvida det var tillräcklig grund för ett åtal valde justitieminister Barr, som nyligen tillsatts av Trump, att konstatera att det inte finns skäl att ta saken vidare.

Inför kongressen gick Barr till försvar och riktade udden mot Mueller, som han anser borde ha avgjort saken.

– Om han kände att han inte borde vara den som fattar ett traditionellt åtalsbeslut så anser jag att han inte borde ha hållit i utredningen, sade Barr.

"Återgav inte kontexten"

Den särskilde åklagaren Mueller har skrivit ett brev till justitieministern och kritiserat hans sammanfattning av utredningen, rapporterar Washington Post. Han anser att Barr inte korrekt återgav kontexten och substansen i det utredningen kommit fram till.

Enligt tidningen skrev Mueller vidare att det bland allmänheten nu råder förvirring kring väsentliga delar av de resultat som utredningen kommit fram till.

”Det hotar att underminera det centrala mål justitiedepartementet hade när det anlitade den särskilde utredaren: att säkerställa allmänhetens fulla förtroende för undersökningens resultat”, skriver Mueller vidare i vad som beskrivs som ovanligt hårda ord.

Muellers brev skickades dagarna efter Barrs sammanfattning av den censurerade version av rapporten som släpptes den 19 april och den presskonferens där Barr mer eller mindre friade Trump. Hans sammanfattning fick även presidenten att se sig själv som helt friad från alla brottsmisstankar.

Mueller ska kallas

Vita huset har inte kommenterat Muellers brev, men representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, skriver så här på Twitter:
”Justitieminister Barr har vilselett allmänheten och är skyldig det amerikanska folket en ursäkt. Det är dags att departementet släpper hela utredningen och alla dokument, och låter Mueller vittna”.

Representanthusets justitieutskott har enats om att Robert Mueller också ska framträda inför kongressen, meddelar utskottets ordförande, demokraten Jerrold Nadler. Detta väntas ske någon gång i maj.

William Barr är kallad till representanthuset för utfrågning om Rysslandsutredningen även på torsdagen, men har hotat att inte infinna sig eftersom han inte ställer upp på formerna för utfrågningen.

Radar · Miljö

Lobbyister för carbon capture på COP28

Carbon capture anläggning i Danmark.

The Guardian avslöjar idag att en stor grupp på klimattoppmötet COP28 lobbar för en bransch som anklagas för att vara mer intresserad av att rädda oljeindustrin - än klimatet. – Vi får inte låta en armé carbon capture lobbyister blåsa in ett gigantiskt kryphål i energipaketet här vid Cop28, säger Lili Fuhr, från non-profit organisationen CIEL.

Carbon capture (CCS) har blivit en teknik som fått stor uppmärksamhet under COP28 i Dubai. Genom att fångs in koldioxid vid skorstenarna för att sedan begrava den under mark, ska väthugasen göras ofarlig. Tekniken spelar också en roll i IPCC.s klimatscenarier för hur vi ska klara klimatomställningen – och i Sverige planeras för flera stora anläggningar. Men frågan är hur stor roll den ska och kan spela. 

Enligt non profit organisationen Center for international environmental law (CIEL) deltar ett växande antal lobbyister som representerar tekniken, i klimattoppmötena. I år är det frågan om 475 enligt siffror som organisationen tagit fram för tidningen The guardian. 

Tekniken är oprövad i stor skala och förhoppningen om att det ska gå att applicera i stor omfattning, riskerar att fördröja klimatomställningen, samtidigt som teknikens löften – kan visa sig omöjliga att infria, enligt kritiker.

– Den kraft med vilken fossilbränsleindustrin och deras allierade kommer till Dubai för att sälja idén att vi kan ”fånga upp” eller ”hantera” deras koldioxidföroreningar är ett tecken på deras desperation. CCS är fossilbränsleindustrins livlina och det är också deras senaste ursäkt och förhalningstaktik, säger Lili Fuhr vid CIEL.

Enligt tidningen har inflytandet från olje- och gasindustrin på COP28 aldrig varit större. Totalt rör det sig om 2456 lobbyister, där en av de största grupperna arbetar för att CCS ska implementeras i större skala. Frågan om vilken roll CCS ska spela är också en av de stora stridsfrågorna i diskussion kring den översyn som sker under COP28 av klimatarbetet, inför att klimatplanerna ska uppdateras 2025. Stora olje- och gasproducerande länder som Norge, USA, EU och Saudiarabien anklagas för att blockera en överenskommelse om att fasa ut fossila bränslen, för att istället hänvisa till ”abated” fossilbränslen, det vill säga fossilbränslen där koldioxiden inte fångats in. 

Efter en överenskommelse på COP28 mellan flera länder, däribland Japan, Danmark, EU, Canada och Egypten, har länderna som mål att lagra 1,2 ton koldioxid till 2030. Något som The guardian skriver enbart står för 3 procent av utsläppen 2022. 

Radar · Miljö

Stridslystet i Dubai – oljeland gör motstånd

Förhandlingarna kärvar under COP28 i Dubai.

Det råder dålig stämning bland skyskraporna i Dubai.Infekterade bråk om framtiden för utsläppsbovarna olja, kol och naturgas präglar klimatmötet COP28.

Det år som väntas bli det varmaste som hittills har uppmätts går mot sitt slut. Det gör också det viktigaste klimatmötet sedan Parisavtalet slöts 2015, där förhandlingarna går in i ett avgörande skede de sista fem dagarna.

Ministrar har anlänt till COP28 i Dubai, ökenstaden byggd på oljepengar, för att försöka hitta en väg framåt som lindrar den globala uppvärmningens mest förödande effekter. Annars väntar fler och värre extremväder, som i Libyen där hela familjer spolades bort efter skyfall tidigare i år.

En brännande fråga är framtiden för olja, kol och naturgas. Världens länder har aldrig kunnat enas om att göra slut med dessa fossila bränslen, trots att de är den största boven bakom klimatförändringen.

– Jag kommer att driva på hårt för att konstatera att vi behöver fasa ut fossila bränslen. Men Sverige fick inte totalt gehör för den frågan i EU ens, så det är en uppförsbacke, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till TT:s utsända i Dubai.

– Det är ett fantastiskt tillfälle, när man är i ett land som Förenade arabemiraten, att faktiskt prata om oljan, gasen och kolet.

Svårt läge

Men det ser tufft ut.

Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie konstaterar att man inte alls har rört sig framåt i de svåraste frågorna under första veckan.

– Det som är märkbart är hur konsekvent motståndet har varit. Det har varit väldigt tydligt att man inte vill göra framsteg, säger han.

– Motståndet är nästan av en sådan art att det inte ens har gått att gå in i substantiella förhandlingar.

Förutom att mötet hålls i ett oljeland och leds av en oljechef deltar rekordmånga fossillobbyister. Inne i förhandlingsrummen står bland annat oljeländer för motståndet.

– Saudiarabien är ett av de länder som tydligast är emot utfasning (av fossila bränslen) och är kanske det land som hörs mest, säger Frumerie.

Ord ska gå till handling

FN publicerade under fredagen ett nytt utkast till klimatavtal. När det gäller framtiden för fossila bränslen finns fem förslag på formuleringar, varav fyra kräver någon form av snabb utfasning.

Men ännu återstår många timmar i de luftkonditionerade mötesrummen.

Bortom fossila bränslen riktas ljuset mot den inventering som för första gången genomförs för att se hur världens länder lever upp till Parisavtalets mål. Det gör årets klimatmöte extra viktigt, enligt Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.

Alla vet att det görs för lite och för långsamt, men tanken är att den så kallade globala översynen ska leda till höjda ambitioner i klimatarbetet till 2025.

– Det är oerhört viktigt, det är nu Parisavtalet ska leverera och bli trovärdigt när ord ska gå till handling. Det märks att mycket står på spel. Många positionerar sig och framför kritik kring processen, säger Linnér.

Radar · Miljö

Sverige tappar i klimatranking

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari under COP28 i Dubai.

Med ett fall på fem placeringar hamnar Sverige på plats tio i årets climate change performance index (CCPI), rapporterar SVT nyheter. 

Indexet utgår från förnybar energi, energianvändning, koldioxidutsläpp och annan klimatpolitik. 

– Det som spelar roll i slutänden är ju utsläppen, men de andra indikatorerna är viktiga eftersom de visar i vilken riktning utsläppen kan utveckla sig, säger Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, till Svt.

De första tre platserna i indexet är tomma – inget land klarar målen, enligt klimatgrupperna Germanwatch, New Climate Institute och Climate Action Network som står bakom indexet. 

– Vi har sett att den nuvarande regeringen har en politik som ser ut att öka utsläppen. Det gör att betyget faller, säger Naghmeh Nasiritousi. 

Men enligt John Hassler som utrett hur Sverige ska anpassa klimatpolitiken till EU:s klimatlagstiftning, menar att det finns brister i hur indexet utformats. 

– Energianvändning, energieffektivitet och annan klimatpolitik kan vara viktiga för ekonomisk konkurrenskraft och social acceptans, men har inget med Parisavtalet att göra.