Radar · Nyheter

Svårt att genomföra ”klimatpositivt” OS

Ambitionen är att ett eventuellt vinter-OS i Sverige ska genomföras "klimatpositivt", enligt Sveriges OS-ansökan.

Ett vinter-OS i Sverige ska genomföras ”klimatpositivt”, enligt Sveriges OS-ansökan. Men risken är stor att man sätter upp klimatmål som inte går att hålla, enligt miljöforskaren Mikael Karlsson. ”Det är rätt kaxigt att säga att man ska vara klimatpositiv”, säger han.

Enligt Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH, är det vanligt med glädjekalkyler som inte visar sig stämma i efterhand, när man gör samhällsekonomiska bedömningar inför stora infrastrukturella satsningar.

– Lite samma känsla får jag när jag läser en del av den forskning som har gjorts på miljöeffekter i samband med OS. Det blir väldigt mycket avfall, det blir inte sällan ingrepp i naturområden och det blir ibland rätt mycket utsläpp och klimatpåverkan. Man lovar guld och gröna skogar och resultatet är inte riktigt samma sak.

Sverige strävar efter att skapa en fossilfri och klimatpositiv modell för framtida OS-städer, står det i Sveriges OS-ansökan. I en debattartikel som publicerades i Aktuell hållbarhet i december skriver bland annat SOK:s ordförande och Sveriges Paralympiska kommittés generalsekretare att man har som ambition att alla resor till och från OS med flyg, bil, buss eller tåg ska ske med el eller förnybara drivmedel som är tillverkade av restprodukter och avfall.

"Omöjligt"

– Det går säkert att göra väldigt mycket. Men det är en stor utmaning att transportera folk och se till att snön finns på plats. Det är omöjligt att fixa alla flygresor till och från OS med förnybara drivmedel eller el och då ska man inte säga det heller, säger Mikael Karlsson.

– Med eftertanke och kunskap kan nog ett OS bli bra ur miljösynpunkt, men om arrangörer skryter så de spricker gör trovärdigheten lätt detsamma.

Uttrycket ”klimatpositiv” är ett sätt att markera sin ambition inför evenemanget, enligt Johan Strid, generalsekreterare på Svenska Parasportförbundet och Sveriges paralympiska kommitté, samt hållbarhetsansvarig för Sveriges OS-ansökan.

Finns det risk för att man lovar mer än vad som är möjligt att genomföra?

– Självklart finns den risken. Men det är sju år kvar till evenemanget och den största risken vi ser på klimat- och hållbarhetsområdet är hur vi ska klara av att ställa tillräckligt skarpa mål. Vi är övertygade om att teknikutvecklingen kommer att vara väldigt snabb under de närmaste åren, inte minst på hållbarhetssidan. Vi är rädda för att sätta för låga mål och därför tar vi i, säger Johan Strid.

Mikael Karlsson utesluter inte att det finns flera åtgärder som är möjliga att genomföra.

– Det finns vissa saker som skulle kunna gå, som att se till att ha maten vegetarisk. Man kan inte tvinga människor att äta det de inte vill och om det är någon kategori som har en väldigt bestämd diet så är det ju elitidrottare. Men arrangörerna kommer att stå för massor av mat vid olika tillfällen och då skulle man kunna göra det helvegetariskt för att skicka en signal, eftersom just kött är ett livsmedel med väldigt stor klimatpåverkan, säger Mikael Karlsson.

Klimatkompenserade flygresor

En hållbar matkonsumtion under OS, till exempel mer vegetarisk snabbmat, är en av de frågor som har diskuterats, enligt Johan Strid. Planen är att publikens resor ska klimatkompenseras.

Vi ska minimera utsläppen av koldioxid så långt det går och planera för att använda så lite fossil energi som möjlig. Vi kan inte styra över vilken typ av bränsle som används för dem som flyger till tävlingen, men vi kommer överkompensera detta med de kompensationssystem som finns och på så vis blir det ett positivt koldioxidresultat.

Men det är klart att det är väldigt lite av den mänskliga verksamheten i dag som är klimatpositiv. Men när man har de höga ambitionerna vi har, att göra allt vi kan för att överkompensera, så behöver vi hitta begrepp som kan markera den ambitionen. Då har vi valt begreppet klimatpositiv, säger Johan Strid.

Fakta: Så skulle OS i Sverige 2026 bli

Ett eventuellt vinter-OS i Stockholm kommer att genomföras den 6–22 februari 2026, med efterföljande Paralympics den 6–15 mars. Planen är att dela upp evenemanget i flera orter, med grenar i Stockholm, Åre, Falun och lettiska Sigulda. Här ska OS 2026 avgöras, enligt den plan som SOK presenterade i höstas:

Stockholm

Hammarbybacken: parallellslalom (lag och eventuellt individuellt), eventuellt någon freestylegren (t ex puckelpist).

Stockholms stadion: eventuellt big air (snowboard) och freestyle (hopp).
Tele2 arena: konståkning och short track.

Gubbängens bandyhall: curling.

Globen: ishockey.

Scaniarinken eller annan ishockeyhall i kranskommun: ishockey.

Nybyggd arena i Hamra eller Bisslinge: skidor och skidskytte.

Nybyggd arena (i kranskommun): skridsko. Ett reservalternativ för skridsko är att bygga ett tak på Östermalms IP som har en skridskooval.

Åre

Alla övriga grenar i alpint, snowboard och freestyle.

Falun

Nordisk kombination och backhoppning.

Sigulda, Lettland

Bob, rodel och skeleton.

Radar · Miljö

Analys: Fortfarande på väg mot 2,7 graders uppvärmning

 Värmeböljan över Grönland och Norra ishavet i somras bidrog till att smälta bort glaciärisar och havsis i rekordstor omfattning.

Världens regeringar har inte gjort tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturhöjningarna som prognoserna visar på mot slutet av århundradet. Med nuvarande politik ser vi ut att gå mot omkring 2,7 graders uppvärmning.– Två år efter Glasgow är vår rapport praktiskt taget densamma, säger Claire Stockwell, en av forskarna bakom en nysläppt forskningsanalys. 

Trots att världen under detta år sett extremväder såsom bränder, torka, översvämningar, värmerekord och extremvarma hav så har världens ledare inte agerat tillräckligt starkt för att få ner utsläppen av växthusgaser och därmed prognoserna över den förväntade temperaturhöjningen till slutet av århundradet. 

Istället visar en sammanställning av drygt 40 länders klimatplaner att vi med den nuvarande politiken är på väg mot en uppvärmning på omkring 2,7 grader mot slutet av århundradet (2,2-3,4 grader). Siffrorna är en uppdaterad analys från Climate action tracker, ett samarbete mellan de två oberoende forskningsinstituten Climate analytics och Newclimate institute. 

– Man skulle kunna tro att de extrema händelserna runt om i världen skulle sätta igång åtgärder, men regeringar verkar omedvetna och tror på något sätt att man kan trampa vatten och på så sätt hantera floden av effekter, säger Claire Stockwell, policyanalytiker på Climate analytics och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande. 

– Detta är det kritiska decenniet för åtgärder: vi behöver regeringar som steppar upp och förbättrar sina 2030-mål, samtidigt som de arbetar med nästa omgång mål, senast i februari 2025, fortsätter hon. 

Världens ledare gör inte tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturökningarna i slutet av århundradet. Grafik: Climate action tracker/Climate analytics/Newclimate Institute

En del av Parisavtalet innebär att länderna vart femte år ska uppdatera sina nationellt uppsatta klimatmål, NDC:er, och därmed öka takten på utsläppsminskningarna. 

Men det går trögt. Om man bara räknar med de mål som världens länder satt i sina NDC:er skulle världen värmas upp med omkring 2,5 grader (2,0-3,0) till år 2100. Det är 0,1 grad högre än förra årets uträkningar. En av förklaringarna bakom detta uppger Climate action tracker vara Indonesien, vars växande kolkraftsflotta fick utsläppen att skjuta i höjden med 21 procent förra året.

– Vi hör orden ”unabated” (ung. orenade, ej infångade, reds anm.) i dessa klimatförhandlingar, men regeringar måste sluta försöka anta falska lösningar som kolavskiljning och lagring med fossila bränslen – det här är helt enkelt den fossila bränsleindustrin som försöker förlänga sitt liv när när den behöver acceptera verkligheten, att fossila bränslen fasas ut, säger forskaren Niklas Höhne från Newclimate institute i pressmeddelandet. 

Radar · Miljö

Azerbajdzjan blir värdland för COP29

Olje- och gasindustrin står för 91 procent av Azerbajdzjans export.

Det starkt oljeberoende landet Azerbajdzjan har valts till nästa års värdland för FN:s klimattoppmöte. Detta efter omfattande förhandlingar, då det enligt FN:s regelverk var dags för ett östeuropeiskt land, rapporterar The Guardian. 

Årets värdland för FN:s klimattoppmöte, Förenade Arabemiraten, har byggt upp sin ekonomi på olja. Nu har ytterligare ett starkt olje- och gasberoende land har valts till värd för FN:s klimattoppmöte nästa år, COP29.

Nästan 91 procent av Azerbajdzjans export står olje- och gasindustrin för, enligt USA:s International trade administration. Sektorn utgör också nära hälften av landets BNP. Samtidigt pågår en utbyggnad av vind och solkraft med målet att ha 30 procents förnybar energi till år 2030 och bli en exportör av grön energi till Europa. 

Valet att låta Azerbajdzjan vara värd för COP29 kom efter omfattande förhandlingar i en process där alla länder måste vara eniga, rapporterar The Guardian. Ryssland blockerade alla östeuropeiska länder, medan Azerbajdzjan och Armenien, som ligger i konflikt med varandra över området Nagorno-Karabach, blockerade varandra. Till sist valde Armenien dock att stötta Azerbajdzjan.

Reaktionerna på beslutet har hittills varierat. Zhala Bayramova, dotter till antikorruptionsforskaren Gubad Ibadoghlu, som fängslats i Azerbajdzjan efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri, uppger till Reuters att hon är bestört över beslutet.

– Han riskerar sitt liv för sitt arbete. Det här arbetet är ganska meningslöst när du har Azerbajdzjan som värd för COP29.

Enligt Human rights watch hade Azerbajdzjan under förra året åtminstone 30 politiska fångar. Det råder också begränsad mediefrihet i landet och restriktiva lagar begränsar frivilligorganisationer att arbeta oberoende. 

Andra uttrycker en lättnad över att ett beslut ändå tagits.

– Det är bra att osäkerheten om vem som ska vara värd för Cop29 är över. Det betyder att planer nu kan göras när man kommer ut från Cop28, för nyckelåren 2024 och 2025 när nya klimatmål måste läggas fram av alla länder, säger Kaveh Guilanpour, vice ordförande för Center for Climate and Energy Solutions, till The Guardian.

Radar · Politik

C: Sverige åker tomhänt till Dubai

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok (C).

Centern vill att regeringen bidrar till en fond som hjälper fattiga länder att ta hand om skador som uppstår av klimatförändringar. Partiet kräver också att Sverige ställer sig bakom ett stopp för subventioner till fossil energi i hela EU senast 2025.

På en pressträff kritiserade Centerns partiledare Muharrem Demirok och EU-parlamentarikern Emma Wiesner regeringens klimatpolitik.

– Regeringen åker helt tomhänt till Dubai, säger han.

– Det enda svaret man kommer presentera är mer kärnkraft.

Wiesner lyfter två krav på regeringen i samband med FN:s klimattoppmöte i Dubai.

Det ena är att Sverige ska bidra med 50 miljoner dollar till ”loss and damage”-fonden, en internationell fond som ska hjälpa fattiga länder att ta hand om skador som uppstår på grund av klimatförändringar, till exempel översvämningar.

Enligt Wiesner är fonden viktig för fattiga länder och erbjudanden om att bidra till fonden kan därför underlätta förhandlingarna i Dubai.

Det andra kravet är att regeringen tydligt gör klart att Sverige ställer sig bakom att sätta stopp för subventioner till fossila bränslen i hela EU senast 2025.

På pressträffen lyfte C även klimatåtgärder på hemmaplan i Sverige. Partiet vill att statliga myndigheter får i uppdrag att inventera sina tak för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller.

Enligt Demirok har Sveriges offentliga tak en stor potential för att leverera solenergi.