Radar · Nyheter

Starkt svenskt stöd för enklare tågresor inom EU

Många kandidater till EU-valet tycker det är viktigt att underlätta tågresor.

Svenska föreningen Jordens vänner har tillsammans med de internationella organisationerna Stay Grounded och Back on Track undersökt stödet för nattåg och klimatsmarta resor inom EU. Bland de svenska EU-kandidaterna som svarat på enkäten finns ett stark stöd för klimatsmarta resealternativ.

Enkätundersökningen har skickats ut till kandidater till EU-parlamentet från ett tiotal länder och bland de svenska kandidaterna finns ett stark stöd för nattåg till kontinenten och förenklade bokningar av internationella tåglinjer. Nybildade Partiet Vändpunkt som kandiderar i ett EU-val för första gången går allra längst gällande miljöfrågorna: de vill förbjuda flyget på korta distanser. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Liberalerna vill också begränsa flygresorna de kommande åren.

Åsikterna om flyget går isär på EU-nivå, men gällande tågtrafiken är de mer överens. Konservativa och högerextrema partier drar sig i hög utsträckning för att kritisera flyget.

-Vi vet att stödet för nattågen har ökat men vi är positivt överraskade att det slagit igenom så mycket i alla partier, säger Karin Sandqvist från Jordens Vänner enligt pressmeddelandet.

Förenkla för resenären

Genom att förenkla tågresor är förhoppningen att få fler att resa klimatsmart inom EU. De flesta politiker vill att EU ska arbeta mot att det är olika standard på nationell nivå, vilket kan göra det svårt att köpa biljetter eller på andra sätt logistiskt försvårar resandet. Att göra tågresande enkelt för kunden – både att få biljetten, återbetalningar och gällande försäkringar om någonting skulle hända – är en av de viktigaste åtgärderna.

Ulf Linde från Jordens Vänner menar att det i dagsläget är svårt att resa med tåg, inte som på sjuttiotalet när han var ung och tågtrafiken fungerade bra.

– Pendeln har svängt tillbaka och det bådar gott för framtiden. Det måste gå från ord till handling så det också fungerar i praktiken nu när viljan finns, säger Ulf Linde.

Många svar i enkäten

Undersökningen har inte bara fångat röster från mitten och vänsterkanten, utan även från höger. I Österrike svarade det högerpopulistiska regeringspartiet att de är emot en lösning där ”flyget inte längre är något som alla samhällsklasser kan ha råd med”, vilket rapportförfattarna beskriver som ett tecken på hur många som inte förstår att låga priser på fossila bränslen blockerar utvecklingen av billiga, gröna alternativ. De menar att den överdrivet optimistiska, eller naiva, bilden av utvecklingen av tekniska lösningar används som en ursäkt för att göra ingenting.

– Idag måste man vara idealist eller fanatiker för att välja tåget. En vanlig människa flyger säkert ännu, trots att samvetet gnager, säger Ulf Linde och fortsätter:

– Att man vill sätta fart på de europeiska tågförbindelserna igen – det är jättekul. Om man ska hitta glädjeämnena i det politiska landskapet är det ett av dem, säger Ulf Linde.

Han menar att det mest överraskande för honom var att enkäten tydligt visar att många politiker runt om i Europa faktiskt bryr sig, vilket i sin tur beror på att EU:s medborgare bryr sig om klimatet och miljön. Han menar att det nu måste gå från ord till handling och att olika trafikansvariga institutioner runt om i Europa måste få press på sig för att faktisk förändring ska bli verklighet.

– Att politikerna nu bryr sig är väl ett tecken på att de ser att folk bryr sig. De ska ju se varåt vinden blåser, säger Ulf Linde.

Radar · Miljö

20 länder planerar att tredubbla kärnkraften

Världsledarnas avtal om att tredubbla kärnkraftskapaciteten som presenterats på COP28 i Dubai är inte bindande utan ett "gentleman's agreement" enligt Sveriges näringsminister Ebba Busch.

Sverige och ett stort antal andra länder har enats om att tillsammans tredubbla energin från kärnkraft. Initiativet är en del för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Det är ett stort antal länder inklusive USA, Kanada, Japan och en rad Europeiska länder som under den pågående klimatkonferensen COP28 går ut med budskapet om att kraftigt öka kärnkraften.

Sverige tar nu konkreta steg mot ny kärnkraftskapacitet och jag är glad att stå sida vid sida med likasinnade länder här på COP28, sade statsminister Ulf Kristersson (M) under ett anförande på lördagen.

Enligt avtalet kommer kärnkraften att spela en nyckelroll för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp. Målet är att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.

Till finrummet

Ulf Kristersson pekade under en presskonferens på att kärnkraft har gått från att vara nästan skamfyllt till att få en framträdande roll på årets klimatmöte.

– Vi ska vara bland dem som leder den utvecklingen. Det vore bra om vi kunde få samsyn i Sverige om att kärnkraft är en viktig del i omställningen. Där är vi inte än men vi är på väg.

Näringsminister Ebba Bush (KD) lyfte de initiativ som tagits för underlätta utbyggnaden av kärnkraft i Sverige, bland annat genom en utredning som ska över kärnavfallsprogrammet och ansökningsavgifterna.

– Sverige är ett föregångsland och vi visar att det går att vända klimatångest till klimathopp, mycket tack vare svenska företag, säger Busch.

Avtalet är inte ett bindande avtal utan mer av ett ”gentlemens agreement” enligt Bush.

– Men det kommer att påverka företagens investeringsbeslut.

Tredubblingen som avtalet avser ska inte nödvändigtvis ske i varje enskilt land.

Får kritik

Bland länderna som ingått i överenskommelsen finns Storbritannien, Bulgarien, Kanada, Finland, Frankrike, Ungern, Sydkorea, Moldavien, Marocko, Nederländerna, Polen, Sverige, Ukraina och Förenade Arabemiraten.

John Kerry, USA:s särskilda sändebud för klimat, säger i sitt anförande att FN:s klimatpanel IPCC tar upp kärnkraft som ett sätt för hur världen klarar 1,5-gradersmålet.

– Vi kan inte nå noll nettoutsläpp till 2050 utan en del kärnkraft. Det är inte politik eller ideologi – det är matematik, säger han.

Kärnkraft som förnybar energikälla väcker också motstånd. Jeff Ordrowe, en representant för miljörörelsen 350.org säger att de uppskattar att USA:s president Biden vill satsa på alternativ till fossila bränslen men att kärnkraft är en ”farlig distraktion”, något som olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima satte ljuset på.

Radar · Miljö

Analys: Fortfarande på väg mot 2,7 graders uppvärmning

 Värmeböljan över Grönland och Norra ishavet i somras bidrog till att smälta bort glaciärisar och havsis i rekordstor omfattning.

Världens regeringar har inte gjort tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturhöjningarna som prognoserna visar på mot slutet av århundradet. Med nuvarande politik ser vi ut att gå mot omkring 2,7 graders uppvärmning.– Två år efter Glasgow är vår rapport praktiskt taget densamma, säger Claire Stockwell, en av forskarna bakom en nysläppt forskningsanalys. 

Trots att världen under detta år sett extremväder såsom bränder, torka, översvämningar, värmerekord och extremvarma hav så har världens ledare inte agerat tillräckligt starkt för att få ner utsläppen av växthusgaser och därmed prognoserna över den förväntade temperaturhöjningen till slutet av århundradet. 

Istället visar en sammanställning av drygt 40 länders klimatplaner att vi med den nuvarande politiken är på väg mot en uppvärmning på omkring 2,7 grader mot slutet av århundradet (2,2-3,4 grader). Siffrorna är en uppdaterad analys från Climate action tracker, ett samarbete mellan de två oberoende forskningsinstituten Climate analytics och Newclimate institute. 

– Man skulle kunna tro att de extrema händelserna runt om i världen skulle sätta igång åtgärder, men regeringar verkar omedvetna och tror på något sätt att man kan trampa vatten och på så sätt hantera floden av effekter, säger Claire Stockwell, policyanalytiker på Climate analytics och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande. 

– Detta är det kritiska decenniet för åtgärder: vi behöver regeringar som steppar upp och förbättrar sina 2030-mål, samtidigt som de arbetar med nästa omgång mål, senast i februari 2025, fortsätter hon. 

Världens ledare gör inte tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturökningarna i slutet av århundradet. Grafik: Climate action tracker/Climate analytics/Newclimate Institute

En del av Parisavtalet innebär att länderna vart femte år ska uppdatera sina nationellt uppsatta klimatmål, NDC:er, och därmed öka takten på utsläppsminskningarna. 

Men det går trögt. Om man bara räknar med de mål som världens länder satt i sina NDC:er skulle världen värmas upp med omkring 2,5 grader (2,0-3,0) till år 2100. Det är 0,1 grad högre än förra årets uträkningar. En av förklaringarna bakom detta uppger Climate action tracker vara Indonesien, vars växande kolkraftsflotta fick utsläppen att skjuta i höjden med 21 procent förra året.

– Vi hör orden ”unabated” (ung. orenade, ej infångade, reds anm.) i dessa klimatförhandlingar, men regeringar måste sluta försöka anta falska lösningar som kolavskiljning och lagring med fossila bränslen – det här är helt enkelt den fossila bränsleindustrin som försöker förlänga sitt liv när när den behöver acceptera verkligheten, att fossila bränslen fasas ut, säger forskaren Niklas Höhne från Newclimate institute i pressmeddelandet. 

Radar · Politik

C: Sverige åker tomhänt till Dubai

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok (C).

Centern vill att regeringen bidrar till en fond som hjälper fattiga länder att ta hand om skador som uppstår av klimatförändringar. Partiet kräver också att Sverige ställer sig bakom ett stopp för subventioner till fossil energi i hela EU senast 2025.

På en pressträff kritiserade Centerns partiledare Muharrem Demirok och EU-parlamentarikern Emma Wiesner regeringens klimatpolitik.

– Regeringen åker helt tomhänt till Dubai, säger han.

– Det enda svaret man kommer presentera är mer kärnkraft.

Wiesner lyfter två krav på regeringen i samband med FN:s klimattoppmöte i Dubai.

Det ena är att Sverige ska bidra med 50 miljoner dollar till ”loss and damage”-fonden, en internationell fond som ska hjälpa fattiga länder att ta hand om skador som uppstår på grund av klimatförändringar, till exempel översvämningar.

Enligt Wiesner är fonden viktig för fattiga länder och erbjudanden om att bidra till fonden kan därför underlätta förhandlingarna i Dubai.

Det andra kravet är att regeringen tydligt gör klart att Sverige ställer sig bakom att sätta stopp för subventioner till fossila bränslen i hela EU senast 2025.

På pressträffen lyfte C även klimatåtgärder på hemmaplan i Sverige. Partiet vill att statliga myndigheter får i uppdrag att inventera sina tak för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller.

Enligt Demirok har Sveriges offentliga tak en stor potential för att leverera solenergi.