Radar · Nyheter

Sametinget får pengar för att främja urspråk

2019 är FN:s internationella år för urfolksspråk. Initiativet syftar till att öka medvetenheten om urfolksspråk globalt. Regeringen vill uppmärksamma detta och har därför skickat en förfrågan om att bli partner med FN:s kulturarvsorgan UNESCO under året.

Sametinget, som verkar för att bevara och levandegöra samisk kultur, får uppdraget att genomföra språkaktiviteter under året. Regeringen tilldelar Sametinget 800 000 kronor Man hoppas att på så sätt främja samiska språk och kultur samisk kultur under året.