Glöd · Debatt

Inför basinkomst för alla EUs medlemsländer

Med en basinkomst på EU-nivå skulle människor slippa resa utomlands för att tigga, menar Johan Hallberg, EU-kandidat för partiet Enhet.

DEBATT Vi bör införa basinkomst för alla EUs medlemsländer på en nivå som gör att de mest utsatta kan få sina grundläggande behov tillgodosedda. Som ekonomen och basinkomstförespråkaren Philippe van Parjis säger bör man alltid först fundera över hur de fattigaste påverkas av den politik man vill föra. Med denna åtgärd får de fattigaste en grundtrygghet, och slipper migrera för att tigga. Istället får de en möjlighet att bygga upp en verksamhet i sina hemländer. Denna basinkomst på låg nivå kan sedan även ligga till grund för medlemsländerna att införa en nationell basinkomst på den nivå de önskar för sina egna medborgare.

Hur ska detta finansieras? Då världens rikedomar alltmer koncentreras på ett fåtal bör finansieringen bestå i beskattning av de som har mest. Detta blir alltmer aktuellt ju längre automatiseringen av jobb fortgår, arbeten försvinner och ackumuleringen av rikedomar hos en gynnad elit växer. Basinkomst på överstatlig nivå kan underlätta denna beskattning, då det blir svårare att flytta kapital utom räckhåll ifall hela EU är inblandat. Philippe van Parjis nämner även VAT (mervärdesskatt) som ett lämpligt sätt för finansieringen av basinkomsten, och han förespråkar en basinkomstnivå på 200 euro i månaden, vilket nog är att betrakta som rimligt.

Jag ser att basinkomst på EU-nivå kommer att ha många goda effekter. Som nämnts ovan underlättar vi för EU-migranter att återvända hem och bygga upp en fungerande vardag. Det skulle också hjälpa EU att stärka sin legitimitet, och undvika att bli sedd som en union som bara gynnar de rika. Det är också ett bra sätt att få upp basinkomstdiskussionen ordentligt på agendan. Det är bråttom med det, eftersom teknikutvecklingen går mycket fort, och vår gamla modell för omfördelning av välstånd via arbete kommer att behöva ersättas inom en snar framtid, då jobb som tidigare utförts av människor istället kommer att utföras av AI, maskiner och robotar.