Radar · Nyheter

Bakgrunden till våld i skolan är ofta komplex

Ökad medierapportering om våld i skolan fick Johannes Lunneblad, forskare vid Göteborgs universitet, att titta närmare på hur eleverna själva uppfattar våldet och vilka brott som anmäls, skriver Dagens Arena. Tidigare forskning kring våld i skolan har fokuserat på hur skolpersonal hanterar mobbning mellan elever. Efter att ha pratat med elever på ett femtiotal högstadium framkom det att våldet inte nödvändigtvis har ökat. Bakgrunden till våldet är även komplex.

Lunneblad menar att våldet sällan kommer oprovocerat utan snarare är ett resultat av sociala relationer och trakasserier. När ett våldsbrott sedan anmäls blir det istället en juridisk fråga, något Lunneblad menar skapar en fokusförflyttning från elevernas relationer till att utreda brott.

Skolpersonal bör enligt honom ta ett större ansvar för att förhindra att våldet uppkommer. Studien har också visat att skolor i socialt utsatta områden är mer benägna att anmäla våldsbrott än skolor i typiska medelklassområden. Det kan enligt Lunneblad bero på att skolor i dessa områden har mer kontakt med polisen än i medelklassområden där föräldrar oftare själva har lättare för att föra samtal med skolledningen.