Glöd · Debatt

Svar direkt: ”Ja debatten är snedvriden – men åt andra hållet”

REPLIK: Tack för ert inlägg, ämnet är väldigt intressant att diskutera. Dock verkar ni ha missförstått vårt reportage. Granskningen handlar om att LRF Mjölk delar ut guldmedaljer, som de själva säger resulterar i värdefull PR för branschen. Ett av kraven för att få en medalj är att djuromsorgen på gården ”sträcker sig betydligt längre än lagar och förordningar”. Men vi kunde i vårt reportage visa att ingen som ansvarar för medaljprogrammet tittar på länsstyrelsens rapporter från djurskyddskontroller, och att nästan hälften av förra årets guldmedaljörer hade brister på djurskyddet. Texten tar endast upp fakta. Att ni väljer att kalla det för svartmålning får stå för er.

Ni skriver att ”debatten” är snedvriden och att vi på Syre, med detta reportaget, har en del i skulden. Vi håller med om att diskussionen i medierna är snedvriden, men snarare åt andra hållet, vilket inte minst de artiklar som, både innan och efter vårt reportage, skrivit om guldmedaljceremonin, visar.

Ja, mjölkgårdar lägger ner i snabb takt, men samtidigt växer de som finns – några svenska gårdar har flera tusen kor. Antalet kilo mjölk som produceras har inte alls minskat i samma takt som antalet gårdar. Korna som producerar mjölken avlas för att producera mer och mer, i grunden handlar allting om pengar. Så att bara tala om att mjölkgårdar tvingas lägga ner blir fel. En centralisering och industrialisering är inte unikt för mjölkbranschen, det har vi sett i hela vårt samhälle under en lång tid.

I ert inlägg skriver ni om flera saker som min artikel inte alls handlar om, men jag svarar er ändå kort kring de påståenden ni gör, då det finns flera problem med dem.

Ni skriver att gräsätande djur är de som ska hålla markerna öppna, ett argument som ofta lyfts av mjölkbranschen – inte minst i reklamen där mjölkkorna alltid syns på bete i solen. Men faktum är: mjölkkor betar extremt sällan på naturbetesmarker – där den biologiska mångfalden är hög. De betar på åkermark som ligger i anslutning till mjölkgården. Och om företrädare för branschorganisationerna LRF Mjölk och Sveriges mjölkbönder fick välja skulle svenska mjölkkor inte ha rätt till att gå på bete över huvud taget. Det arbetas ständigt för att få slippa beteskravet helt, ett mål som till viss del redan är uppnått; reglerna ändrades för ett par år sedan, vilket har lett till att det är väldigt svårt för myndigheter att kontrollera att korna är ute den lilla tid som de faktiskt har rätt till.

Frågan om användandet av gödsel är komplex. Ni skriver att en vegansk odling inte vore hållbar på grund att att man behöver gödsel. Med det påståendet låter det som att ni säger att jordbruket skulle vara hållbart i dag. Men världens forskare är överens om att jordbruket är ohållbart och att det är jordbruket som är det största hotet mot den biologiska mångfalden. Och läs till exempel forskningsstudien ”Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation” från 2016 som visar att köttdieter, även om de är ekologiska, är ohållbara; endast en vegansk kost klarar kraven som studien tog upp på att kunna föda planeten till 2050 utan att skövla mer skog för odling.