Radar · Nyheter

Sista natten med EU-gänget

Anna Maria Corazza Bildt (M) lämnar EU-parlamentet efter att ha petats av sitt parti inför årets EU-val.

Hundra års erfarenhet försvinner när ett rejält vaktombyte väntar för svensk del i EU-parlamentet. Många av de tyngsta ledamöterna tackar för sig när kollegorna nu börjar kampanja inför EU-valet i slutet av maj.

Franska Strasbourg bjuder på plötslig vårvärme och sol inför skärtorsdagens avslutande sittning i EU-parlamentet under den här mandatperioden. Anna Maria Corazza Bildt (M) suckar ändå tungt.

– Jag känner väldigt mycket vemod. Jag vill inte lämna Europaparlamentet, förklarar hon i ett möte med svenska och danska journalister.

Corazza Bildt ingår i den stora hög av svenska ledamöter som inte kommer att återvända efter valet. Alla de sju ledamöter som suttit mer än en period i EU-parlamentet tackar nu för sig, av olika skäl. Räknar man in de ledamöter som ställer upp, men knappast har chans till omval, så är det drygt 100 års parlamentserfarenhet som försvinner.

Corazza Bildt fräser ordentligt mot att hennes parti byter ut alla sina ledamöter på en och samma gång.

– Det är verkligen dumt. Det här är en förlust för Moderaterna. Även om det kommer in ett supergeni så måste man börja om, med alla kontakter och nätverk och lära sig förstå hur det funkar, säger hon.

"Roligare än väntat"

Vissa slutar ändå frivilligt. Förra kulturministern Marita Ulvskog (S) ska efter tio år i Bryssel och Strasbourg bland annat ägna mer tid åt sitt ordförandeskap i Palmecentret.

Hon har länge tillhört de mest EU-skeptiska bland Socialdemokraterna, men tycker ändå att ”det blev rätt så bra”, när hon summerar de senaste åren.

Det har varit roligare och gett mycket mer resultat än vad jag vågade hoppas på, säger Ulvskog i parlamentets frukostmatsal.

– Det är roligare att vara en lite mindre fisk i en större damm, än en större fisk i mindre damm, konstaterar också Christofer Fjellner (M) som nu lämnar för att bland annat arbeta fram Moderaternas nya idéprogram.

Köper kanot

Andra går mindre frivilligt. Cecilia Wikström (L) skulle ha varit sitt partis listetta i valet, men petades i sista stund sedan hon vägrat hoppa av de styrelseuppdrag hon har på sidan om.

Därmed måste någon annat ta över ansvaret för den uppgörelse om framtida asylpolitik i EU som Wikström har fått stöd för i parlamentet, men som medlemsländerna fortfarande är djupt oeniga om.

När Wikström går finns stor sannolikhet för att också parlamentets enighet försvinner.

– Jag har förlikat mig med tanken, men jag är rädd för att när jag vandrar ut så kommer kompromissen mellan fem grupper att falla. Då får man börja om igen, säger Wikström, som ännu inte bestämt sig för vad hon ska göra framöver.

Närmast väntar i alla fall semester.

– Jag ska köpa en kanot i Grekland, berättar Wikström i Strasbourg.

Fakta: EU-valet 2019

Den 23–26 maj hålls val till EU-parlamentet i samtliga medlemsländer. För svensk del är valdagen den 26 maj. Totalt ska 705 ledamöter väljas, varav 21 från Sverige. Om Storbritannien fortfarande är kvar i EU och väljer att delta i EU-valet ska dock 751 ledamöter väljas. I så fall får Sverige nöja sig med 20 mandat.

Av de nuvarande svenska ledamöterna ställer tio upp till omval. Endast Malin Björk (V), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S) och Peter Lundgren (SD) kan dock känna sig relativt säkra på förnyat förtroende. Övriga får förlita sig på stärkta opinionssiffror för sina partier eller en stor mängd personkryss.
tt